Thủy điện Đa Nhim tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương

Ngày 15/10/2020 xuất hiện mưa lớn diện rộng trên lưu vực hồ Đơn Dương.

Đến 20 giờ 00 cùng ngày, mực nước hồ Đơn Dương đạt cao trình 1040.265m, lưu lượng nước về hồ đạt 143,16m3/s, lưu lượng xả qua đập tràn đang ở mức 25m3/s. Theo dữ liệu ghi nhận được từ các trạm đo mưa trên lưu vực do Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) quản lý, lượng mưa trung bình ở mức 31,5mm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty ĐHĐ đã chủ động làm việc với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) huyện Đơn Dương thống nhất tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn Đơng Dương từ 25m3/s lên 50m3/s.

Trạm trung tâm Hệ thống thu thập số liệu thủy văn tại đập Đơn Dương

Công ty ĐHĐ đã gửi thông báo về việc xả nước qua đập tràn Đơn Dương đến các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương. Theo đó, việc tăng lưu lượng xả từ 25m3/s lên 50m3/s được thực hiện từ 21 giờ 00 cùng ngày.

Trước đó, Công ty ĐHĐ đã thực hiện xả thông dòng chảy sông Đa Nhim với lưu lượng 25m3/s từ 12 giờ 00 ngày 11/10/2020.

Theo kết quả kiểm phối hợp kiểm tra hạ du sáng ngày 16/10 giữa Công ty ĐHĐ và BCH PCTT&TKCN huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, do được cảnh báo và thông báo từ nhiều ngày trước, các hộ gia đình canh tác rau màu dọc sông Đa Nhim đã chủ động thu hoạch nông sản nên bị ảnh hưởng không đáng kể từ việc xả nước từ đập Đơn Dương.


  • Nguyễn Ngọc Tuấn