Thuỷ điện Bản Vẽ thực hiện tốt công tác vận hành trong 3 năm liên tiếp

Thuỷ điện Bản Vẽ chính thức hoà điện lưới quốc gia cả 2 tổ máy vào ngày 19/5/2010. Trong 11 năm vận hành, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn như cắt giảm lũ, đảm bảo cấp nước chống hạn, đẩy mặn hạ du lưu vực sông Cả; vận hành nhà máy an toàn, liên tục và hiệu quả, cung cấp cho lưới điện quốc gia gần 11 tỷ kWh và đóng góp ngân sách cho tỉnh Nghệ An gần 2.000 tỷ đồng.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Để đạt được những thành tích trên, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã triển khai các mô hình quản trị hiện đại như: Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO/IEC 17025-2017, thực hành tốt Kaizen-5S, triển khai công tác bảo trì tự quản và tiến tới triển khai sửa chữa bảo dưỡng theo độ tin cậy (RCM) vào sản xuất. Ngoài ra với lực lượng cán bộ, công nhân viên trẻ, được đào tạo bài bản có tinh thần làm việc hăng say đã làm chủ được các thiết bị công nghệ của nhà máy, có nhiều sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất đưa những công nghệ tiên tiến vào dây chuyền của nhà máy. Nhờ vậy, từ sau tháng 7/2017 đến nay, Cán bộ công nhân viên nhà máy đã vận hành Thủy điện Bản Vẽ liên tục, an toàn và không để sự cố dừng máy, luôn sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống điện quốc gia và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất điện.

Để ghi nhận thành tích trên, ngày 05/5/2021, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã vinh dự được nhận quyết định khen thưởng của Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 về việc đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vận hành, không để xảy ra sự cố trong 3 năm liên tiếp. Sau dấu mốc quan trọng này, tập thể Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu quản lý vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội… góp phần vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.

Một số hình ảnh về công tác vận hành của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ: 


  • Trần Linh Chi