Thực thi văn hóa

1. CAM KẾT VỚI ĐẢNG, CHÍNH PHỦ VÀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

“Điện đi trước một bước”

 - CBCNV EVNGENCO1 cam kết: Sống, lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 - EVNGENCO1 cam kết hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao sản xuất, cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy cho sự phát triển của đất nước Việt Nam, góp phần đưa Ngành điện trở thành công cụ tin cậy để Đảng và Chính phủ ổn định chính sách kinh tế vĩ mô, góp phần hưng thịnh quốc gia, đưa đất nước sánh vai với các nước tiên tiến trong khu vực.

  - Mỗi CBCNV của EVNGENCO1 ý thức rõ vai trò, trọng trách của EVNGENCO1 đối với an ninh năng lượng quốc gia, với sự phát triển kinh tế xã hội, cam kết tận tâm và trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả khi thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ với phương châm “Điện đi trước một bước”.

 - Kiên quyết bài trừ tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, quan liệu, thiếu trách nhiệm và tư lợi cá nhân.

2. CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
“Người lao động là tài sản quý giá nhất”

EVNGENCO1 cam kết:
- Luôn đảm bảo ổn định việc làm và đời sống của người lao động, đảm bảo rằng mọi người sẽ được quan tâm chăm sóc đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo xây dựng các chế độ đãi ngộ công bằng, minh bạch.
- Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Khuyến khích, đề cao các ý tưởng sáng tạo và điều kiện tối đa để các ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn.
- Mọi người phải được đánh giá đúng và được lắng nghe; thành tích phải được đánh giá đúng, kịp thời, công bằng và công khai.

3. ỨNG XỬ NỘI BỘ - VĂN HÓA GIAO TIẾP
“Gia đình EVNGENCO1: Trên thuận dưới hòa”

- Trang phục gọn gàng, lịch sự và theo đúng quy định.
- Luôn lịch thiệp và đúng mực trong giao tiếp (chào hỏi, bắt tay, nói chuyện…) phù hợp với thứ bậc, văn hóa từng vùng.
- Luôn xử sự xuất phát từ nguyên tắc lấy con người làm gốc.
- Luôn đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa; tôn trọng và không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc; đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện.

VĂN HÓA CÔNG VIỆC

- Mọi hành động, mọi lời nói và văn bản phải được thực hiện theo nguyên tắc trước tiên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, của mỗi quốc gia, hiệp định, hay thỏa thuận quốc gia mà EVNGENCO1 tham gia.
- Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đổ thừa, quanh co hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
- Toàn tâm toàn ý trong công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
- Luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, vì lợi ích chung của EVNGENCO1 và vì sự phát triển chung của Ngành điện và của Đất nước.
- Luôn có ý thức giữ gìn nơi làm việc xanh sạch đẹp, bảo vệ và sử dụng tài sản của cơ quan như của chính mình, có ý thức bảo vệ các lợi ích chung.
- Cấp trên tạo điều kiện để cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường thoải mái, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
- Cấp dưới có quyền tranh luận, thảo luận đưa ra các ý tưởng để thực hiện tốt công việc nhưng một khi quyết định đã được cấp trên đưa ra thì phải tuyệt đối tuân thủ.

4. ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG
“Khách hàng là sự tồn tại của chúng ta”

- Mỗi CBCNV của EVNGENCO1 đều là đại sứ của EVNGENCO1, đại diện cho những giá trị Văn hóa EVNGENCO1 khi tiếp xúc với khách hàng, đối tác. EVNGENCO1 giao trọng trách lớn lao này cho họ và tin tưởng rằng các đại sứ này sẽ đem tới khách hàng, các đối tác những hình ảnh đẹp nhất về EVNGENCO1, về Ngành điện Việt Nam và về đất nước Việt Nam.
- CBCNV EVNGENCO1 khi thực hiện nhiệm vụ giao tiếp khách hàng phải sử dụng trang phục và thẻ nghiệp vụ theo quy định.
- Luôn luôn đón tiếp mỗi khách hàng với lời chào, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt thân thiện; luôn lắng nghe và phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng, tận tâm.
- Tuyệt đối bài trừ các hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu văn mình, đe dọa, cửa quyền.
- Giải quyết đúng hẹn, đúng nội dung, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề mà khách hàng yêu cầu trên cơ sở các quy định của Nhà nước, của EVN và của EVNGENCO1. Tuyệt đối không tự đặt ra các điều kiện không có trong quy định trên.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, quy định của EVNGENCO1 để đảm bảo sẵn sàng cung cấp thông tin đầy đủ, chân thực nhất cho khách hàng.
- Khi khách hàng có yêu cầu hoặc gặp khó khăn về sử dụng sản phẩm, dịch vụ, mọi người thuộc EVNGENCO1 đều có trách nhiệm giải quyết hoặc liên hệ với người có thể giải quyết, đồng thời đích thân theo dõi kết quả để chắc chắn đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

5. QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC
“Hợp tác cùng phát triển”

- EVNGENCO1 coi các đối tác như những người bạn, luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau.
- Khi tiếp xúc với đối tác trong và ngoài nước, CBCNV EVNGENCO1 khẳng định vai trò, vị trí của mình thông qua cách cư xử lịch thiệp, nghi thức phù hợp và đúng hẹn.
- Khi giải quyết công việc, CBCNV EVNGENCO1 coi trọng sự tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm tốt.
- Khi làm việc với đối tác nước ngoài hay khi công tác ở nước ngoài, CBCNV EVNGENCO1 tuân thủ và tôn trọng luật pháp, văn hóa của nước sở tại, các Hiệp định, thỏa thuận Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

6. ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG
“Vì một cộng đồng phát triển”

- EVNGENCO1 nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm phát đủ điện, góp phần đưa tri thức, niềm vui đến với mọi người dân trong xã hội, kể cả vùng nông thôn, miền núi và hải đảo.
- Mọi hoạt động của EVNGENCO1 đều hướng tới lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng, không vụ lợi cá nhân.
- Tổ chức, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động xã hội tự nguyện của CBCNV như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện và bảo vệ môi trường.

7. CAM KẾT GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG
“Bảo vệ ngôi nhà chung”

- Trong quá trình xây dựng, phát triển và vận hành hệ thống sản xuất điện, EVNGENCO1 luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường. EVNGENCO1 cũng cam kết đầu tư thích đáng cho các hoạt động kiểm soát ô nhiễm, tăng cường chất lượng môi trường trên tất cả các công trình do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư và sở hữu.
- EVNGENCO1 cam kết động viên khuyến khích các cá nhân thuộc tất cả các tổ chức, đơn vị là thành viên của EVNGENCO1 không ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm cải tạo, giữ gìn và phát triển môi trường sống tại cơ quan cũng như trong cộng đồng.