Thư mời quan tâm dịch vụ đào tạo năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 1 tháng 6/2022

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2022. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:

  1. Khóa Đào tạo chuyên sâu về Hệ thống Quản lý Đào tạo trong doanh nghiệp;
  2. Khóa Đào tạo nhận thức ATTT lãnh đạo truyền thông và CNTT;
  3. Khóa Đào tạo ATTT cho cán bộ chuyên trách ATTT;
  4. Khóa khóa đào tạo chuyên sâu về phần mềm quản lý tiến độ Primavera.
  5. Khóa đào tạo Cán bộ quản lý cấp 3;
  6. Khóa đào tạo cán bộ quản lý cấp 4;
  7. Khóa Huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan TCT (Nhóm 4);

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
• Ông Ninh Viết Hồng, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0912582733, email: hongnv@evngenco1.vn.


III/ Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 25/6/2022.

Nội dung và thứ tự sắp xếp bảng chào giá tại đây.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu.


  • Ban TCNS