Thông tin đấu thầu Công ty Thủy điện Sông Tranh

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

1-ĐTPT2019: Mua sắm thiết bị chẩn đoán sớm vòng bi và Hợp bộ tạo dòng điện công suất lớn

Công ty Thủy điện Sông Tranh

27/12/2019 15:16

27/12/2019 15:16

07/01/2020 15:00

2

Cung cấp dịch vụ diệt chuột tại Nhà máy

Công ty Thủy điện Sông Tranh

10/01/2020 15:42

10/01/2020 15:42

17/01/2020 10:00

3 Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa thường xuyên Công ty Thủy điện Sông Tranh 15/01/2020 11:32 15/01/2020 11:32 04/02/2020 14:00
4 Mua sắm vật liệu phụ phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/01/2020 10:17 16/01/2020 10:17 04/02/2020 14:30
5 Mua sắm vật tư phục vụ tiểu tu tổ máy H1 và H2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/01/2020 11:50 16/01/2020 11:50 04/02/2020 15:00
6 Mua sắm vật liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 09:52 17/01/2020 09:52 04/02/2020 16:00
7 Xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 11:16 17/01/2020 11:16 03/02/2020 15:00
8 Cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy tại trụ sở Công ty Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 16:59 17/01/2020 16:59 12/02/2020 15:00
9 Mua sắm vật tư, thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2020 16:24 22/01/2020 16:24 11/02/2020 14:00
10 Gói thầu số 2-ĐTPT2019: Cung cấp, lắp đặt máy phát Diesel 200kVA cho khu vực Đập Tràn-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2020 18:22 22/01/2020 18:22 11/02/2020 15:00
11 Kiểm định kỹ thuật các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Công ty Thủy điện Sông Tranh 31/01/2020 15:19 31/01/2020 15:19 10/02/2020 14:00
12 Cung cấp dịch vụ nấu ăn, phát quang, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 07:57 04/02/2020 07:57 12/02/2020 10:00
13 Xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 09:34 04/02/2020 09:34 10/02/2020 14:00
14 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 11:13 04/02/2020 11:13 14/02/2020 14:00
15 Mua sắm trang bị dụng cụ an toàn và trang bị bảo hộ lao động cá nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/02/2020 16:26 05/02/2020 16:26 13/02/2020 15:00
16 Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu Máy biến áp Công ty Thủy điện Sông Tranh 14/02/2020 13:40 14/02/2020 13:40 24/02/2020 15:00
17 Mua sắm trang bị dụng cụ an toàn và trang bị bảo hộ lao động cá nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/02/2020 13:56 17/02/2020 13:56 25/02/2020 15:00
18 Quan trắc, đo đạc khí tượng thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/02/2020 09:33 20/02/2020 09:33 02/03/2020 10:00
19 Bảo dưỡng, cung cấp thiết bị quan trắc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 24/02/2020 14:13 24/02/2020 14:13 06/03/2020 16:00
20 Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu Máy biến áp Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/02/2020 13:54 25/02/2020 13:54 04/03/2020 15:00
21 Cung cấp dịch vụ nấu ăn, phát quang, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/02/2020 16:34 28/02/2020 16:34 06/03/2020 16:00
22 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/02/2020 21:15 28/02/2020 21:15 10/03/2020 15:00
23 Cung cấp dịch vụ vệ sinh trụ sở Công ty tại Đà Nẵng và Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/03/2020 15:24 21/02/2020 13:57 06/03/2020 14:00
24 Sửa chữa thường xuyên năm 2020 Danh mục Trụ sở điều hành ca kíp và danh mục Nhà máy Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/03/2020 15:06 05/03/2020 15:06 16/03/2020 15:00
25 Gói thầu số 13-SCL2019: Sửa chữa công trình chính do mưa bão năm 2017 gây ra - Nhà máy TĐ Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 06/03/2020 09:52 06/03/2020 09:52 20/03/2020 10:00
26 Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2020: Danh mục Đập chính, Đập phụ, Cửa lấy nước, Trạm phân phối điện 220kV và Tháp điều áp. Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/03/2020 16:51 11/03/2020 16:51 23/03/2020 10:00
27 Mua sắm trang bị dụng cụ an toàn và trang bị bảo hộ lao động cá nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/03/2020 13:40 20/03/2020 13:40 30/03/2020 15:00
28 Mua sắm vật tư, thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/03/2020 15:55 25/03/2020 15:55 06/04/2020 10:00
29 Gói thầu số 6-SCL2020: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL năm 2020-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/03/2020 21:18 28/03/2020 21:18 03/04/2020 15:00
30 Gói thầu số 7-SCL2020: Cung cấp vật liệu phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/03/2020 21:47 28/03/2020 21:47 02/04/2020 16:00
31 Gói thầu số 5-SCL2020: Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ SCL năm 2020-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/04/2020 15:55 01/04/2020 15:55 12/04/2020 16:00
32 Gói thầu số 4-SCL2020: Cung cấp, lắp đặt Tủ chỉnh lưu, nạp ắc quy 220VDC và Bình ắc quy 2V 400Ah - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/04/2020 16:45 02/04/2020 16:45 14/04/2020 09:00
33 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/04/2020 16:25 03/04/2020 16:25 14/04/2020 09:00
34 Gói thầu số 8-SCL2020: Sửa chữa đường giao thông vận hành do mưa bão năm 2017 gây ra-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 07/04/2020 19:11 07/04/2020 19:11 17/04/2020 20:00
35 Cung cấp dịch vụ khảo sát phát hiện tổ mối và thi công xử lý mối Đập phụ nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 10/04/2020 11:06 10/04/2020 11:06 21/04/2020 09:00
36 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/04/2020 11:18 11/04/2020 11:18 21/04/2020 15:00
37 Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự tiếp cận công nghệ 4.0 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/04/2020 14:22 16/04/2020 14:22 28/04/2020 15:00
38 Quan trắc tái tạo, bồi lắng chu kỳ 1 hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 21/04/2020 14:30 21/04/2020 14:30 04/05/2020 15:00
39 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 23/04/2020 16:56 23/04/2020 16:56 04/05/2020 14:00
40 Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự tiếp cận công nghệ 4.0 Công ty Thủy điện Sông Tranh 29/04/2020 16:36 29/04/2020 16:36 15/05/2020 15:00
41 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/05/2020 20:23 20/05/2020 20:23 20/05/2020 20:23
42 Cung cấp dịch vụ sắp xếp và chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/06/2020 09:22 02/06/2020 09:22 5/06/2020 - 09:00
43 Gói thầu số 36 : Trang bị đồng phục bảo hộ lao động Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/06/2020 14:22 03/06/2020 14:22 10/06/2020 - 10:00
44 Gói thầu số 4-ĐTPT2019: Cung cấp, lắp đặt thang máy tải trọng 1.000kg- Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh
18/06/2020 14:40
18/06/2020 14:40
03/07/2020 - 10:00
45 Gói thầu số 37: Trang bị đồng phục văn phòng năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 18/06/2020 16:40 18/06/2020 16:40 26/06/2020 - 16:00
46 Kiểm định định kỳ công tơ đo đếm điện năng Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/07/2020 09:37 01/07/2020 09:37 08/07/2020 - 10:00
47 Kiểm định định kỳ công tơ đo đếm điện năng Công ty Thủy điện Sông Tranh 09/07/2020 10:38 09/07/2020 10:38 16/07/2020 - 14:00
48 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/08/2020 16:54 25/08/2020 16:54 05/09/2020 - 16:00
49 Gói thầu số 40-Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/09/2020 21:09 01/09/2020 21:09 08/09/2020 - 16:00
50 Cung cấp lịch và thiệp chúc Tết Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/10/2020 08:19 27/10/2020 08:19 02/11/2020 16:00
51 Gói thầu số 1 - ĐTPT2020: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại NMTĐ Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 08/01/2021 - 09:58 20/01/2021 - 15:00 20/01/2021 - 15:00
52 Gói thầu số 12: Mua sắm quần áo bảo hộ lao động cá nhân năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2021 - 16:51 22/01/2021 - 16:51 29/01/2021 - 16:00
53 Gói thầu số 20: Mua sắm trang bị phương tiện PCCCCNCH năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2021 - 16:55 22/01/2021 - 16:55 29/01/2021 - 15:00
54 Gói thầu số 15: Cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 26/01/2021 - 07:54 26/01/2021 - 07:54 03/02/2021 - 09:00
55 Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh
26/01/2021 - 08:56
26/01/2021 - 08:56
03/02/2021 - 10:30
56 Gói thầu số 21: Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/01/2021 - 09:51 27/01/2021 - 09:51 03/02/2021 - 14:00