Thông tin đấu thầu Công ty Thủy điện Sông Tranh

 

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

108
Gói thầu số 25: Cung cấp trang bị, dụng cụ an toàn và phương tiện PCCCCNCH năm 2022
Công ty Thủy điện Sông Tranh
30/03/2022 15:12
30/03/2022 15:12
08/04/2022 16:00
107 Gói thầu số 24: Cung cấp trang bị, bảo hộ lao động cá nhân năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
11/03/2022 21:26
11/03/2022 21:26
16/03/2022 21:50
106 Gói thầu số 16: Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định biến điện áp, biến dòng điện và công tơ đo đếm điện năng năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
27/02/2022 20:11
27/02/2022 20:11
03/03/2022 10:00
105 Gói thầu số 17: Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu MBA T1, T2 và MBA dự phòng năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
24/02/2022 14:24
24/02/2022 14:24
01/03/2022 16:30
104
Gói thầu số 21: Cung cấp dịch vụ khử khuẩn nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước lẫn dầu
  Công ty Thủy điện Sông Tranh
23/02/2022 17:21
23/02/2022 17:21
01/03/2022 10:00
103
Gói thầu số 10: Mua sắm vật liệu phụ, công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa thường xuyên và quản lý vận hành Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022
Công ty Thủy điện Sông Tranh
23/02/2022 16:53
23/02/2022 16:53
04/03/2022 16:00
102 Gói thầu số 7: Sửa chữa, khôi phục các mốc chỉ giới bảo vệ công trình, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
17/02/2022 17:17
17/02/2022 17:17
28/02/2022 10:00
101
Gói thầu số 9: Mua sắm thiết bị kỹ thuật số phục vụ công việc năm 2022
Công ty Thủy điện Sông Tranh
21/02/2022 18:31
21/02/2022 18:31
02/03/2022 16:00
100
Gói thầu số 23: Cung cấp dịch vụ kiểm tra và thay thế gioăng xi lanh đóng mở van cung số 3, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2
Công ty Thủy điện Sông Tranh
21/02/2022 15:23
21/02/2022 15:23
04/03/2022 14:00
99 Gói thầu số 15: Cung cấp dịch vụ kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
21/02/2022 13:53
21/02/2022 13:53
24/02/2022 16:30
98
Gói thầu số 2: Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2022: Danh mục: Duy tu, bảo dưỡng kiến trúc, phát quang, khơi thông hệ thống rãnh các công trình xây dựng
Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/02/2022 14:37 17/02/2022 14:37
27/02/2022 14:00
97 Gói thầu số 3: Quan trắc, đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
17/02/2022 08:19
17/02/2022 08:19
28/02/2022 08:00
96
Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022
Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/02/2022 07:40 11/02/2022 07:40 22/02/2022 09:00
95 Gói thầu số 11: Mua sắm vật tư, thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
27/01/2022 18:20
27/01/2022 18:20
15/02/2022 16:00
94 Gói thầu số 12: Mua sắm vật tư, thiết bị thay thế trong đợt tiểu tu tổ máy H1 và H2 Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
27/01/2022 16:25
27/01/2022 16:25
16/02/2022 16:00
93 Gói thầu số 19: Cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy tại trụ sở Công ty và tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/01/2022 16:18 27/01/2022 16:18
13/02/2022 10:00
92 Gói thầu số 22: Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2022, Danh mục: Nhà điều hành tại Đà Nẵng, Hạng mục: Sàn mái tòa nhà và phần lộ thiên sàn tầng 4, Sàn mái nhà thường trực và hệ cửa xingfa mặt trước tòa nhà Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/01/2022 11:07 27/01/2022 11:07 12/02/2022 09:00
91 Gói thầu số 5: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp trụ sở Công ty tại Đà Nẵng và Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
26/01/2022 08:57
26/01/2022 08:57
09/02/2022 10:00
90 Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máyThủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
25/01/2022 16:44
25/01/2022 16:44
12/02/2022 17:00
89
Gói thầu số 1: Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2022, Danh mục: Đập dâng, Đập tràn, Nhà máy, Nhà quản lý vận hành và Trụ sở điều hành ca kíp
Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/01/2022 16:40 25/01/2022 16:40
12/02/2022 16:30
88 Gói thầu số 6: Cung cấp dịch vụ nấu ăn, phát quang, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
25/01/2022 11:14
25/01/2022 11:14
11/02/2022 16:00
87 Gói thầu số 8: Sửa chữa thường xuyên các phương tiện vận chuyển năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/01/2022 09:59 25/01/2022 09:59 12/02/2022 15:00
86 Gói thầu số 18: Cung cấp dịch vụ diệt chuột tại Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 năm 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh
24/01/2022 16:36
24/01/2022 16:36
28/01/2022 08:00
85 Gói thầu số 11-SCL2021: Cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hệ thống kích từ tổ máy H1 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 23/04/2021 13:39 23/04/2021 13:39
14/05/2021 14:00
84 Gói thầu số 7: Mua sắm CCDC làm việc năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/05/2021 13:14 03/05/2021 13:14 14/05/2021 15:00
83 Gói thầu số 27: Mua sắm vật liệu phụ phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 14/03/2021 14:14 14/03/2021 14:14 22/03/2021 16:00
82 Gói thầu số 9-SCL2021: Cung cấp dịch vụ đo điện trở động máy cắt 902, 271 và thí nghiệm, phân tích, đánh giá đặc tuyến bảo vệ của bộ Micrologic hệ thống máy cắt 0,4kV - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/03/2021 16:48 11/03/2021 16:48 17/03/2021 08:00
81 Gói thầu số 17: Cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện, dụng cụ điện theo thông tư 33 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/03/2021 15:57 05/03/2021 15:57 16/03/2021 10:00
80 Gói thầu số 18: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm điện năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/03/2021 15:05 05/03/2021 15:05 15/03/2021 09:00
79 Gói thầu số 16: Cung cấp dịch vụ kiểm định định kỳ biến điện áp, biến dòng điện đo lường - Hệ thống đo đếm điện năng NMTĐ Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/03/2021 16:32 03/03/2021 16:32 18/03/2021 15:00
78 Gói thầu số 27: Mua sắm vật liệu phụ phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 26/02/2021 16:22 26/02/2021 16:22 08/03/2021 10:00
77 Gói thầu số 28: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 26/02/2021 16:20 26/02/2021 16:20 08/03/2021 14:00
76 Gói thầu số 19: Cung cấp dịch vụ lặn kiểm tra, quay phim khe phai hạ lưu năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 24/02/2021 14:57 24/02/2021 14:57 10/03/2021 16:00
75 Gói thầu số 18: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm điện năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 18/02/2021 13:54 18/02/2021 13:54 02/03/2021 10:00
74 Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2021: Danh mục Đường Vận Hành Công ty Thủy điện Sông Tranh 18/02/2021 10:09 18/02/2021 10:09 23/02/2021 11:00
73 Gói thầu số 26: Cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy tại trụ sở Công ty năm 2021 và 2022 Công ty Thủy điện Sông Tranh 18/02/2021 09:10 18/02/2021 09:10 01/03/2021 15:00
72 Gói thầu số 5-SCL2021: Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ SCL năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 08/02/2021 14:22 08/02/2021 14:22 26/02/2021 16:00
71 Gói thầu số 7-SCL2021: Cung cấp vật liệu phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 08/02/2021 09:33 08/02/2021 09:33 26/02/2021 10:00
70 Gói thầu số 6-SCL2021: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 08/02/2021 09:12 08/02/2021 09:12 25/02/2021 10:00
69 Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ tiểu tu tổ máy H1 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 07/02/2021 17:42 07/02/2021 17:42 26/02/2021 14:00
68 Mua sắm vật tư, thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 07/02/2021 12:10 07/02/2021 12:10 25/02/2021 14:00
67 Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2021: Danh mục Nhà máy và Trụ sở điều hành ca kíp Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2021 20:46 04/02/2021 20:46 22/02/2021 08:00
66 Cung cấp dịch vụ vệ sinh trụ sở Công ty tại Đà Nẵng và tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2021 12:46 04/02/2021 12:46 19/02/2021 16:00
65 Gói thầu số 10-SCL2021: Cung cấp dịch vụ thí nghiệm mẫu dầu máy biến áp T2 - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2021 08:02 04/02/2021 08:02 23/02/2021 14:00
64 Gói thầu số 9-SCL2021: Cung cấp dịch vụ đo điện trở động máy cắt 902, 271 và thí nghiệm, phân tích, đánh giá đặc tuyến bảo vệ của bộ Micrologic hệ thống máy cắt 0,4kV - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/02/2021 20:57 03/02/2021 20:57 23/02/2021 09:00
63 Gói thầu số 8-SCL2021: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng sứ cách điện và hệ thống dây chống sét - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/02/2021 07:51 03/02/2021 07:51 22/02/2021 10:00
62 Cung cấp dịch vụ nấu ăn, phát quang, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/02/2021 05:41 03/02/2021 05:41 19/02/2021 15:00
61 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/02/2021 16:22 02/02/2021 16:22 20/02/2021 09:00
61 Gói thầu số 18: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm điện năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/02/2021 09:10 01/02/2021 09:10 05/02/2021 16:00
60 Quan trắc, đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 29/01/2021 14:55 29/01/2021 14:55 09/02/2021 09:00
59 Quan trắc chuyển vị chu kỳ 6 Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/01/2021 16:40 28/01/2021 16:40 08/02/2021 09:00
58 Gói thầu số 23: Cung cấp dịch vụ thí nghiệm định kỳ mẫu dầu năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/01/2021 11:14 28/01/2021 11:14 03/02/2021 15:00
57 Gói thầu số 24: Cung cấp dịch vụ diệt chuột tại Nhà máy năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/01/2021 11:11 27/01/2021 11:11 03/02/2021 09:00
56 Gói thầu số 21: Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/01/2021 - 09:51 27/01/2021 - 09:51 03/02/2021 - 14:00
55 Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh
26/01/2021 - 08:56
26/01/2021 - 08:56
03/02/2021 - 10:30
54 Gói thầu số 15: Cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 26/01/2021 - 07:54 26/01/2021 - 07:54 03/02/2021 - 09:00
53 Gói thầu số 20: Mua sắm trang bị phương tiện PCCCCNCH năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2021 - 16:55 22/01/2021 - 16:55 29/01/2021 - 15:00
52 Gói thầu số 12: Mua sắm quần áo bảo hộ lao động cá nhân năm 2021 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2021 - 16:51 22/01/2021 - 16:51 29/01/2021 - 16:00
51 Gói thầu số 1 - ĐTPT2020: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại NMTĐ Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 08/01/2021 - 09:58 20/01/2021 - 15:00 20/01/2021 - 15:00
50 Cung cấp lịch và thiệp chúc Tết Công ty Thủy điện Sông Tranh 27/10/2020 08:19 27/10/2020 08:19 02/11/2020 16:00
49 Gói thầu số 40-Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/09/2020 21:09 01/09/2020 21:09 08/09/2020 - 16:00
48 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/08/2020 16:54 25/08/2020 16:54 05/09/2020 - 16:00
47 Kiểm định định kỳ công tơ đo đếm điện năng Công ty Thủy điện Sông Tranh 09/07/2020 10:38 09/07/2020 10:38 16/07/2020 - 14:00
46 Kiểm định định kỳ công tơ đo đếm điện năng Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/07/2020 09:37 01/07/2020 09:37 08/07/2020 - 10:00
45 Gói thầu số 37: Trang bị đồng phục văn phòng năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 18/06/2020 16:40 18/06/2020 16:40 26/06/2020 - 16:00
44 Gói thầu số 4-ĐTPT2019: Cung cấp, lắp đặt thang máy tải trọng 1.000kg- Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh
18/06/2020 14:40
18/06/2020 14:40
03/07/2020 - 10:00
43 Gói thầu số 36 : Trang bị đồng phục bảo hộ lao động Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/06/2020 14:22 03/06/2020 14:22 10/06/2020 - 10:00
42 Cung cấp dịch vụ sắp xếp và chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/06/2020 09:22 02/06/2020 09:22 5/06/2020 - 09:00
41 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/05/2020 20:23 20/05/2020 20:23 20/05/2020 20:23
40 Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự tiếp cận công nghệ 4.0 Công ty Thủy điện Sông Tranh 29/04/2020 16:36 29/04/2020 16:36 15/05/2020 15:00
39 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 23/04/2020 16:56 23/04/2020 16:56 04/05/2020 14:00
38 Quan trắc tái tạo, bồi lắng chu kỳ 1 hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 21/04/2020 14:30 21/04/2020 14:30 04/05/2020 15:00
37 Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự tiếp cận công nghệ 4.0 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/04/2020 14:22 16/04/2020 14:22 28/04/2020 15:00
37 Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự tiếp cận công nghệ 4.0 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/04/2020 14:22 16/04/2020 14:22 28/04/2020 15:00
36 Mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/04/2020 11:18 11/04/2020 11:18 21/04/2020 15:00
35 Cung cấp dịch vụ khảo sát phát hiện tổ mối và thi công xử lý mối Đập phụ nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 10/04/2020 11:06 10/04/2020 11:06 21/04/2020 09:00
34 Gói thầu số 8-SCL2020: Sửa chữa đường giao thông vận hành do mưa bão năm 2017 gây ra-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 07/04/2020 19:11 07/04/2020 19:11 17/04/2020 20:00
33 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 03/04/2020 16:25 03/04/2020 16:25 14/04/2020 09:00
32 Gói thầu số 4-SCL2020: Cung cấp, lắp đặt Tủ chỉnh lưu, nạp ắc quy 220VDC và Bình ắc quy 2V 400Ah - Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/04/2020 16:45 02/04/2020 16:45 14/04/2020 09:00
31 Gói thầu số 5-SCL2020: Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ SCL năm 2020-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 01/04/2020 15:55 01/04/2020 15:55 12/04/2020 16:00
30 Gói thầu số 7-SCL2020: Cung cấp vật liệu phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/03/2020 21:47 28/03/2020 21:47 02/04/2020 16:00
29 Gói thầu số 6-SCL2020: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL năm 2020-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/03/2020 21:18 28/03/2020 21:18 03/04/2020 15:00
28 Mua sắm vật tư, thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/03/2020 15:55 25/03/2020 15:55 06/04/2020 10:00
27 Mua sắm trang bị dụng cụ an toàn và trang bị bảo hộ lao động cá nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/03/2020 13:40 20/03/2020 13:40 30/03/2020 15:00
26 Sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng năm 2020: Danh mục Đập chính, Đập phụ, Cửa lấy nước, Trạm phân phối điện 220kV và Tháp điều áp. Công ty Thủy điện Sông Tranh 11/03/2020 16:51 11/03/2020 16:51 23/03/2020 10:00
25 Gói thầu số 13-SCL2019: Sửa chữa công trình chính do mưa bão năm 2017 gây ra - Nhà máy TĐ Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 06/03/2020 09:52 06/03/2020 09:52 20/03/2020 10:00
24 Sửa chữa thường xuyên năm 2020 Danh mục Trụ sở điều hành ca kíp và danh mục Nhà máy Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/03/2020 15:06 05/03/2020 15:06 16/03/2020 15:00
23 Cung cấp dịch vụ vệ sinh trụ sở Công ty tại Đà Nẵng và Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 02/03/2020 15:24 21/02/2020 13:57 06/03/2020 14:00
22 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/02/2020 21:15 28/02/2020 21:15 10/03/2020 15:00
21 Cung cấp dịch vụ nấu ăn, phát quang, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 28/02/2020 16:34 28/02/2020 16:34 06/03/2020 16:00
20 Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu Máy biến áp Công ty Thủy điện Sông Tranh 25/02/2020 13:54 25/02/2020 13:54 04/03/2020 15:00
19 Bảo dưỡng, cung cấp thiết bị quan trắc năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 24/02/2020 14:13 24/02/2020 14:13 06/03/2020 16:00
18 Quan trắc, đo đạc khí tượng thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 20/02/2020 09:33 20/02/2020 09:33 02/03/2020 10:00
17 Mua sắm trang bị dụng cụ an toàn và trang bị bảo hộ lao động cá nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/02/2020 13:56 17/02/2020 13:56 25/02/2020 15:00
16 Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu Máy biến áp Công ty Thủy điện Sông Tranh 14/02/2020 13:40 14/02/2020 13:40 24/02/2020 15:00
15 Mua sắm trang bị dụng cụ an toàn và trang bị bảo hộ lao động cá nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh 05/02/2020 16:26 05/02/2020 16:26 13/02/2020 15:00
14 Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở Công ty và các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 11:13 04/02/2020 11:13 14/02/2020 14:00
13 Xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 09:34 04/02/2020 09:34 10/02/2020 14:00
12 Cung cấp dịch vụ nấu ăn, phát quang, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 04/02/2020 07:57 04/02/2020 07:57 12/02/2020 10:00
11 Kiểm định kỹ thuật các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Công ty Thủy điện Sông Tranh 31/01/2020 15:19 31/01/2020 15:19 10/02/2020 14:00
10 Gói thầu số 2-ĐTPT2019: Cung cấp, lắp đặt máy phát Diesel 200kVA cho khu vực Đập Tràn-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2020 18:22 22/01/2020 18:22 11/02/2020 15:00
9 Mua sắm vật tư, thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 22/01/2020 16:24 22/01/2020 16:24 11/02/2020 14:00
8 Cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy tại trụ sở Công ty Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 16:59 17/01/2020 16:59 12/02/2020 15:00
7 Xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 11:16 17/01/2020 11:16 03/02/2020 15:00
6 Mua sắm vật liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai Công ty Thủy điện Sông Tranh 17/01/2020 09:52 17/01/2020 09:52 04/02/2020 16:00
5 Mua sắm vật tư phục vụ tiểu tu tổ máy H1 và H2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/01/2020 11:50 16/01/2020 11:50 04/02/2020 15:00
4 Mua sắm vật liệu phụ phục vụ sửa chữa thường xuyên Thủy điện Sông Tranh 2 năm 2020 Công ty Thủy điện Sông Tranh 16/01/2020 10:17 16/01/2020 10:17 04/02/2020 14:30
3 Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa thường xuyên Công ty Thủy điện Sông Tranh 15/01/2020 11:32 15/01/2020 11:32 04/02/2020 14:00

2

Cung cấp dịch vụ diệt chuột tại Nhà máy

Công ty Thủy điện Sông Tranh

10/01/2020 15:42

10/01/2020 15:42

17/01/2020 10:00

1

1-ĐTPT2019: Mua sắm thiết bị chẩn đoán sớm vòng bi và Hợp bộ tạo dòng điện công suất lớn

Công ty Thủy điện Sông Tranh

27/12/2019 15:16

27/12/2019 15:16

07/01/2020 15:00