Thông tin đấu thầu Công ty Thủy điện Bản Vẽ

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

STT

Tên gói thầu

     

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu 11: Tư vấn hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chưa và tính lại sản lượng điện phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông cả mới

     

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

21/03/2020 09:48

21/03/2020 09:48

10/04/2019 10:00

2

Gói thầu 13: Sửa chữa thường xuyên hệ thống đập dâng, đập tràn, nhà máy năm 2020 - Công ty thủy điện Bản Vẽ

     

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

05/03/2020 15:27
05/03/2020 15:27
17/03/2020 - 09:30
3 Gói thầu 02: Mua sắm máy tính và trang thiết bị văn phòng tại Vinh và Bản Vẽ năm 2020      
Công ty Thủy điện Bản Vẽ
04/03/2020 09:38 04/03/2020 09:38 16/03/2020 10:00
4
Gói thầu 17: Cung cấp dịch vụ phun muỗi tại văn phòng làm việc Vinh và khu nhà QLVH tại Bản Vẽ
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
17/03/2020 14:05
17/03/2020 14:05
31/03/2020 - 09:30
5 Gói thầu 15: Mua sắm công tơ phục vụ thay thế hệ thống công tơ đo đếm Nhà máy thủy
điện Bản Vẽ
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ 17/03/2020 14:13 17/03/2020 14:13 27/03/2020 15:00
6 Gói thầu 16: Cung cấp, lắp đặt và sửa chữa hệ thống mạng wifi khu nhà làm việc tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.       Công ty Thủy điện Bản Vẽ 17/03/2020 09:19 17/03/2020 09:19 30/03/2020 09:00
7 Gói thầu 01: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SCTX phần hệ thống thiết bị chính, hệ thống thiết bị công nghệ phụ năm 2020 – Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ       Công ty Thủy điện Bản Vẽ 16/03/2020 15:57 16/03/2020 15:57 26/03/2020 16:00
8 Gói thầu 30: Sửa chữa thường xuyên xe ôtô BKS 37A-4555       Công ty Thủy điện Bản Vẽ
24/03/2020 15:14
24/03/2020 15:14
01/04/2020 - 09:30
9
Gói thầu 08: Quan trắc biến dạng đập dâng, đập tràn và cửa nhận nước chu kỳ 14
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
24/03/2020 15:07
24/03/2020 15:07
13/04/2020 16:15
10 Gói thầu 09: Quan trắc bồi lắng hồ chứa và ổn định bờ hồ chu kỳ 4       Công ty Thủy điện Bản Vẽ 24/03/2020 10:43 24/03/2020 10:43 13/04/2020 11:00
11
Gói thầu 31: Mua bảo hiểm vật chất cho xe BKS 37B-02618 và xe Cẩu BKS37C-001.61
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ 23/03/2020 14:42 23/03/2020 14:42 02/04/2020 10:00
12
Gói thầu 20: Kiểm định định kỳ hệ thống công tơ đo đếm năm 2020 Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ 18/03/2020 10:16 18/03/2020 10:16 27/03/2020 15:00
13 Gói thầu 28: Xử lý, tháo dỡ cầu dân sinh qua Sông Cả đã hư hỏng       Công ty Thủy điện Bản Vẽ 31/03/2020 - 10:40 31/03/2020 - 10:40 15/04/2020 - 09:30
14
Gói thầu 12: Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường vận hành, cầu giao thông năm 2020-Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ 30/03/2020 15:19 30/03/2020 15:19 10/04/2020 16:00
15
Gói thầu 26: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại văn phòng làm việc Vinh và khu nhà QLVH tại Bản Vẽ, bảo dưỡng hệ thống thang máy tại văn phòng làm việc Vinh
 
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
31/03/2020 - 17:47
31/03/2020 - 17:47
10/04/2020 - 15:00
16
Gói thầu 06: Cung cấp dịch vụ dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
02/04/2020 08:06
15/04/2020 - 16:00
15/04/2020 - 16:00
17
Gói thầu 38: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa hệ thống chiếu sáng hành lang thân đập cao trình 88m và 125m năm 2020
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
06/04/2020 - 19:00
15/04/2020 - 9:00
15/04/2020 - 9:00
18
Gói thầu 21: Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm năm 2020 Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
06/04/2020 - 18:53
16/04/2020 - 09:00
16/04/2020 - 09:00
19
Gói thầu 07: Giám sát môi trường định kỳ tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
08/04/2020 - 11:30
18/04/2020 - 15:00
18/04/2020 - 15:00
20
Gói thầu 25: Mua sắm vật tư, dụng cụ kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy năm 2020 Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
 
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
07/04/2020 14:29
17/04/2020 - 15:00
17/04/2020 - 15:00
21
Gói thầu 23: Kiểm định kỹ thuật các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2020
      Công ty Thủy điện Bản Vẽ
08/04/2020 16:37
20/04/2020 09:00
20/04/2020 09:00
22 Gói thầu 22: Bảo dưỡng, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị trắc địa năm 2020 Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 16/04/2020 08:28 16/04/2020 08:28 27/04/2020 - 09:30
23 Gói thầu 03: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại trụ sở văn phòng Vinh, NMTĐ Bản Vẽ và dịch vụ chăm sóc cảnh quan khu vực NMTĐ Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 22/04/2020 14:30 22/04/2020 14:30 05/05/2020 09:30
24
Gói thầu 34: Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX (đợt 1) năm 2020 Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
15/04/2020 16:11
15/04/2020 16:11
24/04/2020 15:00
25
Gói thầu 33: Mua sắm vật tư thiết bị theo phiếu đề nghị cấp vật tư năm 2020 Số 21 SCTX Phân xưởng sửa chữa
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
15/04/2020 11:12
15/04/2020 11:12
27/04/2020 - 09:00
26
Gói thầu 10: Cung cấp số liệu quan trắc lượng mưa phục vụ vận hành NMTĐ Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
05/05/2020 14:21
20/05/2020 - 15:00
20/05/2020 - 15:00
27 Gói thầu 03: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại trụ sở văn phòng Vinh, NMTĐ Bản Vẽ và dịch vụ chăm sóc cảnh quan khu vực NMTĐ Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 11/05/2020 - 14:06 11/05/2020 - 14:06 25/05/2020 - 14:00
28 Gói thầu 04: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại NMTĐ Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 16/05/2020 16:04 16/05/2020 16:04 29/05/2020 - 09:30
29
Gói thầu SCL-2020-09: Sửa chữa lớn công trình gia cố bờ trái từ hố xói đập tràn đến kênh xả nhà máy
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
30/04/2020 15:38
30/04/2020 15:38
15/05/2020 - 09:00
30
Gói thầu SCL-2020-06: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ SCL hệ thống thiết bị phụ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 29/05/2020 10:05 29/05/2020 10:05 09/06/2020 09:00
31 Gói thầu 19: Mạ bạc các má dao cách ly 220kV thu hồi sau sửa chữa tại NMTĐ Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 05/06/2020 14:43 05/06/2020 14:43 15/06/2020 09:00
32
Gói thầu SCL-2020-05: SCL hệ thống điện tự dùng xoay chiều cấp điện áp 35kV
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
10/06/2020 16:17
10/06/2020 16:17
26/06/2020 - 09:00
33 Gói thầu 39: Thi công đảm bảo an toàn TPP 220kV trong quá trình vận hành hồ chứa điều tiết lũ năm 2020, hạng mục: Trạm phân phối thuộc danh mục: Trạm phân phối và đường dây 220kV       Công ty thủy điện Bản Vẽ 12/06/2020 09:29 12/06/2020 09:29 22/06/2020 - 15:00
34 Gói thầu 04: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại NMTĐ Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 12/06/2020 15:32 12/06/2020 15:32 24/06/2020 - 15:00
35
Gói thầu 40: Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX (đợt 2) năm 2020 Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
06/07/2020 15:19
06/07/2020 15:19
13/07/2020 - 16:00
36
Gói thầu 05: Cung cấp trang phục công sở cho CBCNV - Công ty Thủy điện Bản Vẽ năm 2020
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 04/08/2020 08:36  04/08/2020 08:36  20/08/2020 14:30 
37
Gói thầu 24: Mua sắm bảo hộ lao động cá nhân cho CBCNV, NLĐ năm 2020 Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
      Công ty thủy điện Bản Vẽ  16/04/2020 15:10   16/04/2020 15:10   29/04/2020 09:00 
38
Gói thầu 19: Mạ bạc các má dao cách ly 220kV thu hồi sau sửa chữa tại NMTĐ Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
20/08/2020 09:14
20/08/2020 09:14
31/8/2020 09:00
39 Gói thầu SCL-2020-07: Trung tu xe ô tô Hyundai County BKS 37S-3547 và xe ô tô Hyundai County BKS 37S-8116       Công ty thủy điện Bản Vẽ 27/08/2020 10:51 27/08/2020 10:51 07/09/2020 - 15:00  
40
Gói thầu SCL-2020-08: Trung tu xuồng cao tốc hiệu YAMAHA ký hiệu ST660-343
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
09/07/2020 08:41
09/07/2020 08:41
14/07/2020 - 09:00
41 Gói thầu 43 : Sửa chữa thường xuyên năm 2020 hệ thống nhà điều hành tại Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 02/10/2020 - 08:51 02/10/2020 - 08:51 12/10/2020 - 15:00
42
Gói thầu 18: Cung dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
08/10/2020 15:20
08/10/2020 15:20
19/10/2020 14:00
43
Gói thầu 44: Mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2020 -
Công ty thủy điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
13/10/2020 13:50
13/10/2020 13:50
23/10/2020 15:00
44 Gói thầu 18: Cung dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại       Công ty thủy điện Bản Vẽ
20/10/2020 09:39
20/10/2020 09:39
30/10/2020 - 09:00
45 Gói thầu 44: Mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2020 -
Công ty thủy điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
26/10/2020 11:30
26/10/2020 11:30
04/11/2020 09:00
46 Gói thầu 49: Mua sắm hệ thống phần mềm bản quyền phục vụ SXKD Công ty thủy điện Bản Vẽ.       Công ty thủy điện Bản Vẽ 7/10/2020 16:48 7/10/2020 16:48 15/10/2020 09:00
47 Gói thầu 14: Mua sắm vật tư phục vụ công tác lắp đặt, xây dựng các panel mô phỏng phục vụ đào tạo nội bộ năm 2020       Công ty thủy điện Bản Vẽ 22/04/2020 11:15 22/04/2020 11:15 04/05/2020 - 14:00
48
Gói thầu 47: Cung cấp, lắp đặt và sửa chữa hệ thống camera văn phòng - Nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 28/09/2020 16:05 28/09/2020 16:05 08/10/2020 - 16:15
49
Gói thầu 48: Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX (đợt 3) năm 2020 Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 23/09/2020 13:48 23/09/2020 13:48 30/09/2020 - 16:00
50 Thu gom, xử lý rác lòng hồ đảm bảo an toàn cụm đầu mối, đảm bảo giao thông và bảo vệ môi trường năm 2020       Công ty thủy điện Bản Vẽ 21/10/2020 10:35 21/10/2020 10:35 31/10/2020 - 15:00
51
Gói thầu 38: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa hệ thống chiếu sáng hành lang thân đập cao trình 88m và 125m năm 2020
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 06/04/2020 19:00 06/04/2020 19:00 15/04/2020 - 09:00
52
Gói thầu ĐTPT-2020-01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
23/11/2020 17:00
23/11/2020 17:00
08/12/2020 - 17:00
53
Gói thầu ĐTPT-2020-02: Cung cấp và lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
25/12/2020 08:50
25/12/2020 08:50
07/01/2021 10:00
54 Gói thầu SCL-2021-06: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ SCL hệ thống tổ máy và sân phân phối - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 05/03/2021 14:08 05/03/2021 14:08 16/03/2021 09:00
55 Gói thầu SCL-2021-04: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ SCL hệ thống thiết bị phụ trợ khác Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 08/03/2021 16:02 08/03/2021 16:02 19/03/2021  10:00
56 Gói thầu 13: Cung cấp dịch vụ Phun muỗi, khử khuẩn tại văn phòng làm việc Vinh và khu nhà QLVH tại Bản Vẽ năm 2021       Công ty thủy điện Bản Vẽ 26/03/2021 - 16:24 26/03/2021 - 16:24 05/04/2021 - 09:30
57 Gói thầu 19: Cung cấp vật tư phục vụ SCTX hệ thống cấp nước sinh hoạt khu nhà QLVH Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 01/04/2021 - 16:14 01/04/2021 - 16:14 12/04/2021 - 09:30
58 Gói thầu 24: Cung cấp vật tư, dụng cụ kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy năm 2021       Công ty thủy điện Bản Vẽ 05/04/2021 16:29 05/04/2021 16:29 14/04/2021 09:00
59 Gói thầu 09: Sửa chữa thường xuyên nhà máy, kho tàng, khu C thuộc danh mục Công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 06/04/2021 - 10:16 06/04/2021 - 10:16 19/04/2021 - 09:30
60 Gói thầu 12: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ
SCTX (đợt 1) năm 2021 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 08/04/2021 08:40 08/04/2021 08:40 19/04/2021 14:00
61 Gói thầu 11: Cung cấp và lắp đặt
thiết bị giám sát rung đảo tổ máy H2
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 08/04/2021 08:56 08/04/2021 08:56 19/04/2021 14:30
62 Gói thầu 18: Xúc dọn kênh xả trong phạm vi từ mặt cắt N27 đến N29       Công ty thủy điện Bản Vẽ 08/04/2021 11:07 08/04/2021 11:07 19/04/2021 09:00
63
Gói thầu 16: Kiểm tra, phân tích, đánh giá các số liệu quan trắc đập, vai trái và nhà máy năm 2021
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
08/04/2021 16:55
08/04/2021 16:55
28/04/2021 - 17:00
64 Gói thầu 05: Quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 15       Công ty thủy điện Bản Vẽ
05/04/2021 15:09
05/04/2021 15:09
26/04/2021 09:00
65 Gói thầu 08: Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường vận hành, cầu giao thông năm 2021 - Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 08/04/2021 10:20 08/04/2021 10:20 19/04/2021 09:00
66 Gói thầu ĐTPT-2020-01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 09/04/2021 14:37 09/04/2021 14:37 20/04/2021 15:00
67 Gói thầu 01: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sữa chữa thường xuyên phần thiết bị phụ trợ khác và phần thiết bị tổ máy và sân phân phối năm 2021 – Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ  20/04/2021 14:04 20/04/2021 14:04 03/05/2021 14:00
68 Gói thầu SCL – 2021 – 05: SCL Khoảng vượt từ T1 đến TPP 220kV và ngăn lộ 231 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319       Công ty thủy điện Bản Vẽ 
26/04/2021 - 09:35
26/04/2021 - 09:35
06/05/2021 - 15:00

 

69 Gói thầu 07: Giám sát môi trường định kỳ tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319       Công ty thủy điện Bản Vẽ 
23/04/2021 - 15:37
23/04/2021 - 15:37
04/05/2021 - 15:00
70 Gói thầu 04: Cung cấp dịch vụ dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ  27/04/2021 15:04 27/04/2021 15:04 10/05/2021 09:30
71 Gói thầu 06: Cung cấp số liệu quan trắc lượng mưa phục vụ vận hành Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 12/05/2021 14:45 12/05/2021 14:45 24/05/2021 09:30
72 Gói thầu 28: Gia cố, tăng cường bảo đảm an toàn cầu tạm Bailey trong mùa mưa lũ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 28/05/2021 10:23 28/05/2021 10:23 07/06/2021 15:30
73 Gói thầu SCL-2021-09: Sửa chữa lớn Hệ thống đập dâng - đập tràn       Công ty thủy điện Bản Vẽ 07/05/2021 16:52 07/05/2021 16:52 21/05/2021 09:00
74
Gói thầu 22: Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2021
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 29/04/2021 10:04 29/04/2021 10:04 07/05/2021 09:00
75 Gói thầu 20: Cung cấp, lắp đặt và sửa chữa hệ thống: Hội nghị truyền hình Công ty thủy điện Bản Vẽ và hệ thống mạng Internet Wifi trong Nhà máy       Công ty thủy điện Bản Vẽ 04/06/2021 10:17 04/06/2021 10:17 15/06/2021 09:30
76 Gói thầu 32: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn, chăm sóc cây cảnh cho Công ty thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 30/07/2021 15:11 30/07/2021 15:11

09/08/2021 15:30

 

77 Gói thầu 33: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên (đợt 2) năm 2021 Nhà
điện Bản Vẽ
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 08/09/2021 16:28
 

08/09/2021 16:28

20/09/2021 - 10:00
78

Gói thầu 34: Mua sắm hệ thống phần mềm bản quyền phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thuỷ điện Bản Vẽhttp://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

      Công ty thủy điện Bản Vẽ
16/09/2021 14:47
16/09/2021 14:47
23/09/2021 - 15:00
79 Gói thầu 35: Đo tổn hao điện môi và chẩn đoán phóng điện cục bộ máy phát điện cho tổ máy số 1 và tổ máy số 2 - Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 20/09/2021 16:11 20/09/2021 16:11 27/09/2021 15:00
80 Gói thầu SCL-2021-08: Sửa chữa lớn Hệ thống nhà điều hành tại Vinh       Công ty thủy điện Bản Vẽ
21/09/2021 08:45
21/09/2021 08:45
01/10/2021 09:00
81 Gói thầu SCL-2021-07: Sửa chữa lớn khu A thuộc Hệ thống nhà điều hành tại Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 24/09/2021 15:29 24/09/2021 15:29 04/10/2021 15:30
82 Gói thầu 41: Thu gom, xử lý rác lòng hồ đảm bảo an toàn cụm công trình đầu mối, đảm bảo an toàn giao thông và môi trường năm 2021       Công ty thủy điện Bản Vẽ 04/11/2021 11:02 04/11/2021 11:02 15/11/2021 15:00
83 Gói thầu SCL-2021-11: Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán sửa chữa gia cố tuyến đường lên bến thương lưu       Công ty thủy điện Bản Vẽ 04/11/2021 15:51 04/11/2021 15:51 25/11/2021 15:00
84 Gói thầu ĐTPT-2021-01 Cung cấp máy xúc đào bánh lốp phục vụ công tác phòng chống thiên tai Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ
19/01/2022 11:21
19/01/2022 11:21

09/02/2022 09:00

85 Gói thầu 30: Thí nghiệm điện trở động tiếp điểm chính
máy cắt đầu cực
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 14/03/2022 14:11 14/03/2022 14:11 18/03/2022 10:00
86 Gói thầu 12: Sửa chữa thường xuyên đập dâng, đập tràn, nhà máy thuộc danh mục Công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty thủy điện Bản Vẽ 18/03/2022 10:51 18/03/2022 10:51 29/03/2022 15:00
87 Gói thầu 01: Mua sắm vật tư thiết bị điện
phục vụ sửa chữa thường xuyên NMTĐ Bản Vẽ năm 2022

 
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 22/03/2022 10:14 22/03/2022 10:14 01/04/2022 14:00
 
Gói thầu 02: Mua sắm trang thiết bị văn phòng tại Vinh và Bản Vẽ

 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

      Công ty thủy điện Bản Vẽ
11/03/2022 - 15:07
11/03/2022 - 15:07
01/04/2022 - 16:00
 

Gói thầu 13: Sửa chữa hệ thống điều hòa, bình nóng lạnh khu nhà QLVH tại Bản Vẽ và hệ thống điều hòa, thang máy Khu nhà QLVH Tại Vinh

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

      Công ty thủy điện Bản Vẽ
14/03/2022 16:05
14/03/2022 16:05
24/03/2022 - 16:30
88 Gói thầu 17: Cung cấp dịch vụ Phun muỗi tại văn phòng làm việc Vinh và khu nhà QLVH tại Bản Vẽ năm 2022       Công ty thủy điện Bản Vẽ 31/03/2022 10:03 05/04/2022 15:00 05/04/2022 15:00
89 Gói thầu 29: Kiểm định các thiết bị kỹ thuật có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn năm 2022       Công ty thủy điện Bản Vẽ
01/04/2022 10:10
12/04/2022 15:00 12/04/2022 15:00
90 Gói thầu 24: SCTX hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Bản vẽ và lắp đặt tủ chống nóng Ắc quy gian máy       Công ty thủy điện Bản Vẽ 05/04/2022 09:41 05/04/2022 09:41 08/04/2022 15:00
91
Gói thầu 07: Quan trắc biến dạng bề mặt đập dâng, đập tràn và cửa lấy nước chu kỳ 16
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 08/04/2022 16:58 08/04/2022 16:58 29/04/2022 15:00
92 Gói thầu 15: Mua sắm vật tư thiết bị tiêu hao phục sửa
chữa thường xuyên Nhà máy thủy điện Bản Vẽ năm 2022

 
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 12/04/2022 14:56 12/04/2022 14:56 18/04/2022 10:00
93 Gói thầu 14: Mua sắm vật tư thiết bị cơ khí phục sửa
chữa thường xuyên Nhà máy thủy điện Bản Vẽ năm 2022
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 13/04/2022 08:07 13/04/2022 08:07 22/04/2022 10:00
94 Gói thầu 19: Kiểm tra, phân tích, đánh giá các số liệu quan trắc đập, vai trái và nhà máy năm 2022       Công ty thủy điện Bản Vẽ
14/04/2022 16:24
14/04/2022 16:24
05/05/2022 11:00
95 Gói thầu 22: Thay thế, lắp đặt, hiệu chỉnh và thử nghiệm bộ giám sát rung đảo của tổ máy H1 nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ năm 2022       Công ty thủy điện Bản Vẽ 15/04/2022 17:13 15/04/2022 17:13

28/04/2022 11:00

 

96

Gói thầu 31: Mua sắm vật tư, dụng cụ kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy năm 2022 - Công ty thủy điện Bản Vẽ. 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

      Công ty thủy điện Bản Vẽ
18/04/2022 - 21:55
18/04/2022 - 21:55
26/04/2022 - 15:00
97
Gói thầu 28: Kiểm định hiệu chuẩn các phương tiện đo năm 2022

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

      Công ty thủy điện Bản Vẽ
18/04/2022 - 17:41
18/04/2022 - 17:41
26/04/2022 - 09:00
98

Gói thầu 08: Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty thủy điện Bản Vẽ.

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

      Công ty thủy điện Bản Vẽ
20/04/2022 - 13:29
20/04/2022 - 13:29
04/05/2022 - 15:00
99
Gói thầu 16: Mua sắm, trang bị công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất năm 2022 - Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ
http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319
      Công ty thủy điện Bản Vẽ 19/4/2022 - 08:46 19/4/2022 - 08:46 29/4/2022 - 15:00
100

Goí thầu 18: Giám sát môi trường định kỳ tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/buyer_index.html?v=20200319

      Công ty thủy điện Bản Vẽ
21/04/2022 - 12:17
21/04/2022 - 12:17
04/05/2022 - 15:30

 

 

101
Gói thầu 06: Quan trắc bồi lắng hồ chứa và ổn định bờ hồ chu kỳ 5
      Công ty thủy điện Bản Vẽ
28/04/2022 10:21
28/04/2022 10:21
20/05/2022 15:00
102 Gói thầu 24: SCTX hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Bản vẽ và lắp đặt tủ chống nóng Ắc quy gian máy       Công ty thủy điện Bản Vẽ 04/05/2022 16:24 04/05/2022 16:24 10/05/2022 09:00
103 Gói thầu 12: Sửa chữa thường xuyên đập dâng, đập tràn, nhà máy thuộc danh mục Công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Bản Vẽ       Công ty Thủy điện Bản Vẽ 19/05/2022 10:17 19/05/2022 10:17 30/05/2022 15:00
  Gói thầu SCL - 2022 - 01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa lớn Hệ thống điều khiển trung tâm Danh mục: Tổ máy và sân phân phối       Công ty Thủy điện Bản Vẽ
22/06/2022 16:31
22/06/2022 16:31
12/07/2022 17:00