Thông báo Chương trình thi tuyển Phó Trưởng ban Tổng hợp

Tổng công ty Phát điện 1 thông báo chương trình thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tổng hợp như sau:

          I. Đối tượng thi tuyển

          Các ứng viên đã đạt bước sơ tuyển hồ sơ (danh sách như Phụ lục kèm theo).

          II. Nội dung thi tuyển gồm:

          1. Thi chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh

          a. Thi Chuyên môn: thực hiện bài viết bằng tiếng Việt trên máy vi tính về lĩnh vực chuyên môn do Hội đồng thi tuyển yêu cầu (đề thi được sử dụng tài liệu bản cứng, tài liệu trên mạng nhưng không được trao đổi thông tin qua mạng hoặc nhờ người trợ giúp làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào).

          - Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 23/9/2020.

          - Địa điểm thi: Tại Phòng họp số 02 (17.02), Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

         b. Thi tiếng Anh: thực hiện bài thi Quốc tế Cambridge KET tương đương trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu để đánh giá toàn diện 04 kỹ năng sử dụng tiếng Anh của ứng viên.

          - Địa điểm: Trung tâm Language Link, số 24 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

          - Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 24/9/2020.

         2. Thi trình bày đề án

         - Chủ đề phần thi trình bày đề án do Hội đồng tuyển dụng yêu cầu (chủ đề như Phụ lục kèm theo)

         + Thời gian nộp đề án: Trong giờ hành chính, trước ngày 24/9/2020.

         + Địa điểm nộp: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tầng 18, tòa tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

         + Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1.

         - Sau khi có kết quả thi chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh, các ứng viên có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ thực hiện phần thi trình bày đề án.

         + Thời gian: Sẽ được thông báo sau.

         + Địa điểm: Văn phòng Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

         Yêu cầu các ứng viên có mặt trước giờ thi 30 phút, khi đi mang theo máy tính xách tay để thực hiện bài thi chuyên môn và CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyển./.

Phụ lục

 DANH SÁCH ỨNG VIÊN THI TUYỂN

CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chủ đề

Thi trình bày đề án

1

Hoàng Văn Long

Chuyên viên Ban Tổng hợp

Quản trị chi phí trong Tổng công ty Phát điện 1

2

Trương Thị Huyền Trang

3

Hoàng Văn Đạt

Chuyên viên Ban QLĐTXD