Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép để hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Bước vào giai đoạn cao điểm 6 tháng cuối năm 2021, trong bối cảnh đại dịch covid -19 diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết ở hầu hết các địa phương trên cả nước, EVNGENCO1 và các đơn vị thành viên đang nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất.

6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1 đã vượt khó, hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện với 101,2% kế hoạch mùa khô, trong đó tiêu biểu là Công ty Thuỷ điện Đồng Nai đạt 133% kế hoạch, Công ty nhiệt điện Nghi Sơn đạt 115% kế hoạch, Công ty nhiệt điện Duyên Hải, Công ty thuỷ điện Đại Ninh, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, DHD... cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. 


Công ty nhiệt điện Nghi Sơn đạt 115% kế hoạch


Những thành quả trên là nỗ lực của tất cả tập thể lãnh đạo, người lao động trong toàn Tổng công ty, trong đó không thể không thể nói đến quyết tâm chống dịch để đảm bảo an toàn sản xuất. 

Xét nghiệm sàng lọc covid - 19 cho CBCNV 


Theo đó, trước làn sóng thứ tư của dịch bệnh covid- 19, ảnh hưởng sâu rộng và đặc biệt nghiêm trọng tại hầu hết các địa phương trong cả nước, các đơn vị trong EVNGENCO1 đã chủ động tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch, mà đặc biệt quan trọng là giữ an toàn cho lực lượng vận hành sản xuất. 
 

Thực hiện cách ly tập trung lực lượng vận hành để đảm bảo sản xuất 


Công ty nhiệt điện Nghi Sơn đã thực hiện xét nghiệm tầm soát covid -19 thường xuyên và cách ly lực lượng vận hành ngay từ khi làn sóng covid 19 thứ 4 quay lại. 

Công ty Thuỷ điện Đồng Nai, DHD, Đại Ninh những đơn vị trước đây chưa bị ảnh hưởng nhiều vì đại dịch, cũng đã sẵn sàng cơ sở vật chất và động viên tinh thần các CBCNV thực hiện xét nghiệm và cách ly tập trung đảm bảo sản xuất. Thăm hỏi động viên lực lượng vận hành tại các nhà máy

Xác định người lao động là hạt nhân để hoàn thành mục tiêu này, Tổng công ty đã phối hợp cùng Công đoàn kịp thời thăm hỏi và động viên người lao động đang thực hiện cách ly tại các nhà máy/cư xá đảm bảo phòng chống dịch covid-19, phục vụ sản xuất điện an toàn tại một số đơn vị.


Tổng công ty và các đơn vị thành viên cũng đang chuẩn bị phương án tiêm phòng vaccin phòng covid -19, trước mắt là cho lực lượng vận hành sản xuất, sau đó tiến tới cho toàn bộ CBCNV. 

Với mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, EVNGENCO1 và các đơn vị thành viên đã thực hiện ủng hộ các quỹ phòng chống covid, quỹ Vaccin với số tiền hơn 22 tỷ đồng. 

Thành quả đạt được trong 6 tháng mùa khô vừa là động lực vừa là thách thức lớn cho EVNGENCO1 và các đơn vị thành viên, trong bối cảnh dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp. Tổng công ty Phát điện 1 đã và đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới việc hoàn thành kế hoạch còn lại trong 6 tháng cuối năm 2021, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 
 


  • Phạm Phương Thảo