Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 tham gia điểm cầu trực tuyến với đầy đủ các Đảng viên tham dự.

 

Hội nghị nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Đảng bộ EVN 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và chương trình hành động của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và Triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng uỷ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông Tập đoàn đã hướng dẫn học tập, triển khai tại các tổ chức đảng trực thuộc, hướng dẫn viết và nộp Thu hoạch cá nhân sau khi học tập Nghị quyết.

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1  trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNGENCO1 lần thứ 27 và Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng uỷ Khối DNTW,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Nghị Quyết Đại hội Đảng ủy của Tổng công ty Phát điện 1. Năm 2021 là một năm đầy khó khăn thách thức với toàn thể Đảng bộ và Đảng viên TCT Phát điện 1. Đ/c Bí thư cũng yêu cầu các Đảng ủy và các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn EVNGENCO1 phấn đầu thực hiện các công tác đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNGENCO1 lần thứ 27 và Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ủy của Tổng công ty Phát điện 1.


  • Phạm Phương Thảo (VP)