Phát huy quyền lợi của người lao động tại Công ty Thủy điện Đồng Nai, hướng đến hoàn thành "mục tiêu kép"

Trước những ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19 gây ra ở mọi mặt, nhất là trong sản xuất và sinh hoạt, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với người lao động tại công ty. Hội nghị đối thoại đã được tổ chức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Trước đó, Công ty cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động đang cách ly tập trung để đảm bảo sản xuất tại các nhà máy.

Ngày 09/8/2021, bằng hình thức Hội nghị trực tuyến, Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức đối thoại định kỳ tại cơ sở với nội dung chính là tập trung giải quyết những vấn đề người lao động đang quan tâm.

Đối thoại định kỳ qua hình thức Hội nghị trực tuyến

Hội nghị đối thoại có sự tham dự của ông Ngô Văn Sỹ – Giám đốc Công ty, ông Lê Văn Luận – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng, Ban chấp hành Công đoàn Công ty, Công đoàn bộ phận và đại diện tập thể người lao động trong Công ty, trên cơ sở triển khai quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong Tổng công ty Phát điện 1 được ban hành theo Quyết định số 632/QĐ-EVNGENCO1 ngày 31 tháng 8 năm 2020. 

Mở đầu đối thoại, ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động thông báo về kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến người lao động trong  thời gian qua, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sau đó, đại diện lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng, đại diện tập thể người lao động đưa ra các ý kiến của người lao động tại Công ty.

Trong suốt quá trình trao đổi đối thoại, ngoài việc đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện về ăn ở, điều kiện về sinh hoạt và điều kiện về làm việc, người lao động con đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng Công ty Thủy điện Đồng Nai ngày càng phát triển…, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty tập trung lắng nghe các ý kiến và giải đáp thỏa đáng tất cả những ý kiến, thắc mắc trong quá trình làm việc của người lao động.

Ông Lê Văn Luận – Chủ tịch Công đoàn Công ty trả lời các ý kiến Người lao động

Đối thoại định kỳ tại Công ty được tổ chức ít nhất 1 năm 1 lần, nhưng khi có ý kiến của người lao động, Lãnh đạo Công ty và Công đoàn sẽ tổ chức thêm những buổi đổi thoại tại các vị trí làm việc - nơi phát huy tốt quyền dân chủ của người lao động và tạo được mối quan hệ cũng như sự hiểu biết sâu sắc giữa người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty. Kết quả của Hội nghị đối thoại sẽ được truyền đạt đến toàn thể người lao động trong Công ty.

Trước đó, vào ngày 22/7/2021, Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng đã thay mặt lãnh đạo EVNGENCO1 thăm hỏi, động viên CBCNV và người lao động đang cách ly tập trung để đảm bảo sản xuất tại 02 nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng. Đây là món quà tinh thần, là nguồn động lực, động viên để CBCNV và người lao động của Công ty Thủy điện Đồng Nai quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất điện. Cũng tại chuyến thăm này, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng/phân xưởng, bộ phận liên quan thực hiện tốt công tác hậu cần, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho CBCNV và người lao động cách ly tập trung, đặc biệt là chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, vệ sinh, công tác an ninh, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc y tế.

Những sự quan tâm sâu sắc và kịp thời này của EVNGENCO1 nói chung cũng như của Công ty Thủy điện Đồng Nai nói riêng đã tạo động lực và quyết tâm lớn để tập thể CBCNV và người lao động của Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành đại tu Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 vượt tiến độ 5 ngày bất chấp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19. Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.


  • Trương Huy Tường
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét