Hơn 80 ý tưởng được ghi nhận tại Ngày hội ý tưởng Công ty Thủy điện Đồng Nai năm 2022

Ngày 13/5/2022, tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức Ngày hội ý tưởng và Hội nghị Quản lý kỹ thuật năm 2022 với sự tham gia của lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng và cán bộ công nhân viên (CBCNV) . Hội nghị nhằm phát động phong trào đóng góp ý tưởng cho công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Tình hình hệ thống thiết bị của các tổ máy đã xuất hiện các hư hỏng sau 10 năm vận hành, việc thực hiện sửa chữa bảo dưỡng theo hướng tập trung vào độ tin cậy thiết bị (RCM) và công tác chuyển đổi số đang ngày càng áp dụng mạnh mẽ trong các nhà máy điện là những chủ đề được thảo luận tại hội nghị. Qua đó, công tác quản trị ngày càng được nâng cao, hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế; CBCNV được bổ sung kiến thức chuyên môn kỹ thuật trong công tác sửa chữa , bảo dưỡng thiết bị, khắc phục, xử  lý sự cố và làm chủ công nghệ, thiết bị, kỹ năng quản trị sản xuất của các Phòng/Phân xưởng trong Công ty; và tạo môi trường làm việc tốt nhất để Công ty ngày càng phát triển và vững mạnh.

Hội nghị thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo lãnh đạo và CBCNV Công ty

Ông Lê Xuấn Tấn – Phó trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn trình bày tham luận tại Hội nghị

Qua 1 ngày trao đổi và làm việc, đã có 80 ý tưởng của Cán bộ công nhân viên về các lĩnh vực: quản lý nhân sự, hành chính, chế độ làm việc của người lao động, ý tưởng về chuyển đổi số và quản lý vận hành các thiết bị…các ý tưởng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển Công ty Thủy điện Đồng Nai thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Công – Trưởng ca Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 đóng góp ý tưởng trong Ngày hội ý tưởng

Ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty phát biểu tổng kết bế mạc Hội nghị 

Ngày hội không chỉ là nơi giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ công nhân viên Công ty, mà còn là môi trường khơi dậy hoài bão, thể hiện sự năng động, tình đoàn kết và tinh thần nhiệt huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty Thủy điện Đồng Nai.


  • Hồ Sĩ Hưng