Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi; Lễ biểu dương An toàn vệ sinh viên, Công nhân viên chức, Công nhân lao động giỏi tiêu biểu năm 2020 và Lễ gắn biển công trình thiết chế thể thao của Tổng công ty Phát điện 1

Thông tin chi tiết tại đây