Hội nghị Người lao động năm 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai diễn ra thành công tốt đẹp

Chiều ngày 12/5/2022, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 với sự đồng chủ trì của ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Lê Văn Luận - Ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, Trưởng phòng Hành chính và Lao động.

Hình ảnh CBCNV tham dự hội nghị người lao động

Hội nghị đã được nghe các báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của BCH Công Đoàn về tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; Báo cáo tài chính của phòng Tài chính Kế toán năm 2021 và Báo cáo của ban Thanh tra nhân dân trong năm 2021. Theo các báo cáo, trong thời gian qua với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đặc biệt là đại dịch Covid 19 để thực hiện tốt nghị quyết hội nghị năm 2021; Thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV), đời sống vật chất và tinh thần CBCNV ngày càng được nâng cao và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2021 và Quý I năm 2022.

Ông Hồ Hồng Quân đọc báo cáo của ban Thanh tra nhân dân

Với tinh thần dân chủ, CBCNV về tham gia hội nghị đã thảo luận và có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi về các nội dung nêu trong báo cáo, những ý kiến đóng góp cho Công ty trong thời gian tới, những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến quyền lợi của Người lao động.

Ông Phạm Đờ Gol - Phân xưởng Vận hành Đồng Nai 4 phát biểu đóng góp ý kiến

Ông Nguyễn Đức Thuận - Tổ Cơ khí – Thủy công phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Phó phòng Kế hoạch và Vật tư đưa ra các giải pháp 

Sau khi lắng nghe các ý kiến của CBCNV về tham gia hội nghị, Giám đốc công ty ông Ngô Văn Sỹ đã ghi nhận, tiếp nhận các đề xuất và giải pháp hay, đồng thời phúc đáp các kiến nghị một cách thỏa đáng và được sự đồng thuận của toàn thể CBCNV về tham gia Hội nghị.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty phúc đáp các ý kiến của hội nghị

Tại Hội nghị, một lần nữa ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV đã cùng lãnh đạo Công ty vượt qua nhiều thách thức trong đại dịch Covid-19 để hoàn thành mục tiêu kép “Vừa hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch”.
Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc và gợi mở. Hội nghị người lao động năm 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai đã thành công tốt đẹp. 100% CBCNV về tham gia hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo. Với tinh thần “Thủy điện Đồng Nai ngôi nhà chung ta đó” tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đồng lòng sẽ hội tụ được sức mạnh, trí tuệ và sự sẻ chia, giúp Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.


  • Bùi Quốc Huy
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét