EVNGENCO1 ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 7 -NANGKA

Ngày 12/20/2020, Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Công điện số 2146/CĐ-EVNGENCO1 về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 7 - NANGKA.

Để chủ động đối phó với cơn bão số 7. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty Phát điện 1 yêu cầu các Đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 6807/CĐ-EVN ngày 12/10/2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (địa chỉ web www.kttv.gov.vn) để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.

3. Triển khai, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại đơn vị, địa phương; đảm bảo cung cấp điện an toàn, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra.

4. Tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết; tập trung tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

5. Các Đơn vị thủy điện: (i) Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với BCH PCTT&TKCN tỉnh để tuyên truyền, vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả đặc biệt đối với các hồ chứa không còn hoặc dung tích phòng lũ thấp; (ii) Tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; (iii) Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu; (iv) Bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

6. Các Đơn vị nhiệt điện tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các đơn vị lưu ý dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện khi các địa phương thực hiện lệnh cấm biển.

7. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24h, tuyệt đối không được chủ quan và cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác tránh gây hiểu lầm trong dư luận.

8. Đối với đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn trước 07h00, 15hh00 hàng ngày và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty theo địa chỉ email banchihuypcttgenco1@gmail.com.

Xem toàn văn công điện tại đây.


  • Thu Hà (VP)