EVNGENCO1 ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ

Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, ngày 16/5/2022, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành Công điện số 30/CĐ-EVNGENCO1 gửi Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty Phát điện 1 yêu cầu Công ty Nhiệt điện Uông Bí và Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 415/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ (tại đây) và Công điện số 2564/CĐ-EVN ngày 14/5/2022 của Tập đoàn (tại đây), đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 14/4/2022 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 1686/CT-EVN ngày 03/4/2022 của Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2022.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi thường xuyên, đồng thời các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch bệnh Covid-19 để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời, cập nhật và thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các đơn vị cũng được chỉ đạo phải chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất; đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ quan và cần tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai.

Công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng các đơn vị được giao thực hiện.

 


  • Thu Hà (VP)