Đội thi của EVNGENCO1 và các Tổng công ty Phát điện xếp hạng A chương trình diễn tập An toàn thông tin cấp Tập đoàn

Chương trình diễn tập An toàn thông tin (ATTT) cấp toàn Tập đoàn lần thứ nhất năm 2021 diễn ra trong 02 ngày 15 và 16/7/2021 với chủ đề "Phòng chống và phản ứng sự cố tấn công APT vào hệ thống công nghệ thông tin". Chương trình được tổ chức trực tuyến qua hệ thống hội nghị trực tuyến của Tập đoàn và nền tảng họp trực tuyến Google meeting.

24 đơn vị trực thuộc Tập đoàn tham gia chương trình được chia thành 12 đội thi với 64 thành viên đăng ký chính thức và hơn 100 thành viên tham dự tại các đầu cầu hội nghị truyền hình của các đơn vị trong suốt quá trình đào tạo, diễn tập.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được ban tổ chức xếp vào Đội 7 cùng với EVNGENCO2 và EVNGENCO3. Ông Nguyễn Huy Mạnh - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn (Công ty Thủy điện Đồng Nai) và ông Lê Vũ Trường Điền - Chuyên viên Tổ Viễn thông và Công nghệ thông tin, Phân xưởng Sửa chữa điện tự động (Công ty Nhiệt điện Duyên Hải) đại diện Tổng công ty tham gia đội thi. Các thành viên trong “Đội ứng cứu sự cố công nghệ thông tin trong Tổng công ty Phát điện 1” cũng tham gia đào tạo và hỗ trợ đội thi.

Sau khi được đào tạo các kiến thức về điều tra số, điều tra và phát hiện mã độc trong hệ thống mạng IP và nền tảng Windows, hướng dẫn sử dụng các công cụ thực hành điều tra số cũng như tham gia tham luận sôi nổi với các nội dung được chuẩn bị công phu, chu đáo và trình bày tự tin, đóng góp nhiều đề xuất cho công tác đảm bảo ATTT ở đơn vị cũng như ở phía Tập đoàn, các đội thi bước vào phần diễn tập.

Phần diễn tập được tổ chức theo thể thức Jeopardy CTF (Capture the Flag) với các thử thách được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó để các thành viên thực hành các kỹ năng điều tra số và phản ứng với các sự cố tấn công APT. Đội thi của EVNGENCO1 cùng với EVNGENCO2 và EVNGENCO3 đã thể hiện tốt các kỹ năng và kiến thức trong buổi diễn tập, thực hành về điều tra, phòng chống và phản ứng sự cố tấn công APT, từ đó xuất sắc đạt thành tích xếp hạng A toàn Tập đoàn cùng 3 đội thi khác.

Điểm đánh giá phần tham luận và diễn tập

- Kết quả các phần tham gia tham luận và diễn tập được tổng hợp và đánh giá xếp hạng các đội thi như sau:

a. Các đội xếp hạng A:
 Đội 6: Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin.
 Đội 7: Các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3.
 Đội 1: Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
 Đội 10: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN, Công ty Mua bán điện và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN.

b. Các đội xếp hạng B:
 Đội 5: Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
 Đội 2: Tổng công ty Điện lực miền Trung.
 Đội 9: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

c. Các đội xếp hạng C:
 Đội 4: Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.
 Đội 3: Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 Đội 8: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
 Đội 11: Các Công ty Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Huội Quảng - Bản Chát, Tuyên Quang và Nhiệt điện Thái Bình.
 Đội 12: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, các Công ty Thủy điện Ialy, Thủy điện Trị An, Phát triển thủy điện Sesan.

Đội thi của các Tổng công ty Phát điện (Đội 7) xuất sắc giành thứ hạng cao nhất của chương trình (thứ tự các đội thi trong từng hạng được sắp xếp ngẫu nhiên)


  • Thu Hà (VP)