Công ty nhiệt điện Uông Bí đồng hành cùng địa phương giữ vững "vùng xanh" trong phòng, chống dịch

Cùng với cả nước và tỉnh Quảng Ninh, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã thực hiện tốt công tác sản xuất an toàn, đồng thời phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Trong tháng 8/2021, Công ty phát được 349 triệu kWh/152 triệu kWh, đạt 229% so với kế hoạch Bộ Công Thương giao, đạt 66,6% so với kế hoạch sản lượng năm 2021; tỷ lệ điện tự dùng và tỷ lệ dừng máy đều đạt chỉ tiêu. Đó là sự nỗ lực của lãnh đạo Công ty và của toàn thể CBCNV nhằm đảm bảo cung cấp điện cho những ngày lễ lớn của dân tộc (ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh), đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng vận hành theo dõi sát sao các thông số kỹ thuật, các diễn biến của các Tổ máy để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình trạng thiết bị và theo sự điều phối của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Theo ông Đỗ Trung Kiên - Quyền Giám đốc Công ty, để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, hiệu quả, người công nhân vận hành cần phán đoán, dự báo những khiếm khuyết của thiết bị để lực lượng sửa chữa kịp thời xử lý, đảm bảo thiết bị vận hành liên tục, ổn định.


Ông Đỗ Trung Kiên - Quyền giám đốc Công ty Nhệt điện Uông Bí

Đối với công tác phòng, chống dịch, Công ty luôn thực hiện tốt nguyên tắc “3 trước, 4 tại chỗ”, đặc biệt là chủ động phòng, chống trước”, cụ thể là tuyên truyền, vận động và yêu cầu CBCNV phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong đơn vị và ngoài cộng đồng; chủ động xây dựng kịch bản, các phương án cụ thể về nhân lực, cơ sở vật chất sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra. Hằng tuần, các đơn vị và Công ty đều đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo tiêu chí của Bộ Y tế biết được cấp độ nguy cơ để khi xảy ra ở cấp độ nào thì áp dụng phương án đó để thực hiện phù hợp theo từng giai đoạn.


Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, Công ty đã hợp đồng với Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên hàng tuần bằng phương pháp RT-PCR (gộp mẫu) hằng tuần cho 20% người lao động. Trong tháng 8, đã xét nghiệm 4 lần theo tầm soát ngẫu nhiên và 01 lần tầm soát diện rộng cho 1.419 lượt người của Công ty và 12 người đơn vị ngoài vào làm việc tại công ty. Tính từ 29/6/2021 đến 31/8/2021 cho 2.148 lượt người của Công ty và 12 người đơn vị ngoài vào làm việc tại công ty.


  • Tạ Ngọc Thắng