Công ty Thủy điện Sông Tranh thực hiện nhiệm vụ kép sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, để đảm bảo sản xuất cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, nhất là trong đợt bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1, vừa qua Công ty Thủy điện Sông Tranh đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện, bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ kép trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nội dung tin bài video tại địa chỉ: https://youtu.be/Qe83dTmLrd8


  • Hồ Thanh Thiên - Công ty Thủy điện Sông Tranh