Công ty Nhiệt điện Uông Bí phát động thi đua hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Sáng 09/5/2022, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tổ chức Lễ Phát động thi đua hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo và CBCNV các đơn vị trong Công ty.


Buổi lễ thu hút đông đảo CBCNV Công ty tham gia


Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty đọc diễn văn khai mạc

Tại buổi Lễ phát động thi đua, ông Vũ Quang Chiến - Phó Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động của Công ty năm 2021 và trình bày các nội dung thi đua hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ông Vũ Quang Chiến nhấn mạnh: "Trong năm vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng các đơn vị trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác ATVSLĐ, CBCNV các đơn vị đều ký cam kết thực hiện tốt công tác AT VSLĐ-PCCN ngay trong Tháng hành động về AT VSLĐ PCCN lần thứ 05 năm 2021, đã quan tâm nhiều hơn đến công tác vệ sinh thiết bị, PCCC, nâng cao chất lượng diễn tập sự cố... Tuy nhiên trong năm 2021 vẫn còn một số cá nhân, tập thể chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác AT VSLĐ PCCN trong công việc sản xuất hàng ngày, còn chủ quan; việc chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động đôi lúc chưa thực sự nghiêm túc".


Ông Vũ Quang Chiến - Phó giám đốc Công ty phát biểu

Đây là lần thứ 6 Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động. Chương trình sẽ diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022 với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thi công xây dựng công trình”.

Để thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh  lao động, phòng chống cháy nổ và công tác môi trường năm 2022, ngay trong buổi lễ, Lãnh đạo Công ty và Ban chỉ đạo triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của Công ty đã kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục nhanh chóng các tồn tại trong thời gian qua, chấp hành nghiêm túc Luật An toàn vệ sinh lao động, các Nghị định, Thông tư, quy trình, nội quy, quy chế, quy định … về an toàn vệ sinh  lao động, phòng chống cháy nổ.


Đại diện các đơn vị trong Công ty ký cam kết

Cũng tại buổi Lễ Phát động thi đua, để thể hiện sự quyết tâm thực hiện thật tốt công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công ty tổ chức ký cam kết giữa Ban Chỉ đạo thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 06 năm 2022 của Công ty với các đơn vị trong Công ty. Với tinh thần quyết tâm, toàn thể CBCNV Công ty sẽ tổ chức thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua trong từng lĩnh vực hoạt động, nhằm đảm bảo công tác An toàn vệ sinh lao động, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong Công ty.


  • Tạ Ngọc Thắng - NĐUB