Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà máy

Chiều ngày 12/01/2021, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng chí Trung tá Hồ Văn Hải – Trưởng phòng An ninh Kinh tế và Đồng chí Võ Mạnh Hà - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn chủ trì buổi lễ.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 2502/QCPH-TCAN-EVN ngày 26/6/2015 giữa Bộ Công an và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành Điện. Phát huy truyền thống hợp tác thường xuyên tốt đẹp giữa hai đơn vị Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, trong những năm qua hai đơn vị phối hợp trong công tác nắm tình hình, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, các yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực đến ANTT, các loại tội phạm làm ảnh hưởng đến ANQG, trật tự an toàn và các tệ nạn xã hội trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn nói chung và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 nói riêng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tình hình ANTT tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, tính quan trọng và cấp thiết của việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong thời gian qua các bộ phận chuyên môn của hai đơn vị đã tích cực phối hợp xây dựng các nội dung của Quy chế phối hợp và triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn không để xẩy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xâm phạm đến tài sản Nhà máy, phối hợp xử lý ngăn ngừa xâm phạm hành lang an toàn lưới điện.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Đại diện Lãnh đạo 2 đơn vị đã ký Quy chế phối hợp thực hiện các nội dung như: Chủ động trao đổi thông tin về kế hoạch an ninh trật tự, thường xuyên chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh, an toàn tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, những vấn đề nảy sinh liên quan đến tình hình an ninh trật tự không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị./.

 


  • Đặng Xuân Thành