Công ty ĐHĐ hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19

Nhằm chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 14/9/2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã hỗ trợ vật tư y tế đến một số địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Đợt hỗ trợ vật tư y tế lần này bao gồm 5.000 khẩu trang, 7.500 đôi găng tay y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ, 110 chai dung dịch sát khuẩn, 100 kính chống giọt bắn, 100 chai nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% và 4 nhiệt kế hồng ngoại với tổng giá trị khoảng 90 triệu đồng.

Đại diện Công ty ĐHĐ trao vật tư y tế phòng chống COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn

Số vật tư y tế trên được trao tặng UBND thị trấn D’ran (huyện Đơn Dương), UBND xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm), UBND xã Lộc Nga (thành phố Bảo Lộc) thuộc tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận. Đây là nỗ lực của CBCNV Công ty ĐHĐ nhằm góp phần giảm bớt khó khăn của địa phương trong công tác phòng dịch.

Trước đó, khi tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh: Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận có diễn biến phức tạp, trong tháng 07/2021, Công ty đã kịp thời ủng hộ Quỹ Phòng chống COVID-19 huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận), Quỹ Phòng chống COVID-19 huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) và Quỹ Phòng chống COVID-19 thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) với tổng số tiền 300 triệu đồng.


  • Nguyễn Ngọc Tuấn