Công ty ĐHĐ đảm bảo sản xuất điện liên tục trước ảnh hưởng của đại dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác vận hành sản xuất điện, sáng ngày 2/2/2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc Công ty tóm tắt tình hình diễn biến dịch COVID-19 theo thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế. Tổng Giám đốc Công ty ĐHĐ chỉ đạo các trưởng đơn vị trong Công ty quán triệt tinh thần tập trung lực lượng để ứng phó dịch bệnh, đảm bảo công tác vận hành, sản xuất điện liên tục tại tất cả các nhà máy điện của Công ty. Theo đó, Công ty ĐHĐ chuẩn bị sẵn sàng đưa vào sử dụng các khu vực cách ly tập trung tại Nhà máy thủy điện Đa Nhim, Nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và Khu văn phòng Bảo Lộc.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 là một nội dung chính trong cuộc họp giao ban tháng 2/2021 của Công ty ĐHĐ

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vận hành sản xuất điện liên tục, Tổng Giám đốc Công ty ĐHĐ chỉ đạo toàn bộ lực lượng vận hành và sửa chữa của Công ty sẵn sàng thực hiện cách ly tập trung tại các khu vực đã được bố trí sẵn khi có lệnh. Phòng Hành chính và Lao động và các phòng chức năng trong Công ty không giải quyết nghỉ phép cho CBCNV có nhu cầu di chuyển ra khỏi địa bàn hoạt động của Công ty gồm ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Ngày 3/2, Công ty ĐHĐ đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TĐĐHĐ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty. Theo Quyết định được ban hành, Ban chỉ đạo gồm 14 thành viên do Tổng Giám đốc Lê Văn Quang làm Trưởng ban, thực hiện công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại Công ty ĐHĐ.

Cùng ngày, Công ty phát hành Thông báo số 40/TB-TĐĐHĐ về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới tại Công ty ĐHĐ. Theo đó, toàn bộ CB.CNV và người thân được yêu cầu nghiêm túc thực hiện nội dung theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Tổng công ty Phát điện 1 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


  • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét