Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn hướng tới hoàn thành tốt các mục tiêu lớn của EVNGENCO1 trong năm 2022

Ngày 17/02/2022, tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1, ông Nguyễn Mạnh Huấn - Phó Tổng Giám đốc và ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 đã đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện các Ban/Văn phòng của Tổng công ty và Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Năm 2021, bên cạnh những nhiệm vụ phối hợp thường xuyên, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã phối hợp triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ trọng tâm thông qua việc ban hành 17 Chỉ thị và Kế hoạch liên tịch để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của TCT và đơn vị đến người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất tạo không khí hăng hái phấn khởi góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động đã được triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công đoàn EVNGENCO1 đã phối hợp tốt với chuyên môn trong việc hoàn thiện ban hành các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi NLĐ như: phân phối tiền tiền lương, tiền thưởng, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể…….

Nhiều phong trào thi đua đã được Công đoàn tổ chức như: phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”; Cuộc thi kiến thức ATVSLĐ trên mạng internet; cuộc thi tìm hiểu một số quy định nội bộ của TCT liên quan đến NLĐ; cuộc thi viết chuyển đổi số trong TCT...; Phong trào hưởng ứng Tết trồng cây, tổ chức thành công Hội thao cấp Tổng công ty … Các phong trào thi đua đã tạo nên không khí phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người lao động góp phần TCT hoàn thành nhiệm vụ do Tập đoàn giao.

Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động thiết thực ủng hộ nhân dân và chính quyền địa phương nơi có đơn vị hoạt động với tổng số tiền quyên góp ủng hộ cho các hoạt động xã hội từ thiện toàn Tổng công ty là trên 34,2 tỷ đồng. Đồng thời, Tổng công ty dành nguồn kinh phí trên 12,9 tỷ đồng để chăm lo cho Người lao động, đặc biệt quan tâm đối với Người lao động lưu trú tập trung tại các Nhà máy/cư xá đảm bảo an toàn để sản xuất do dịch Covid-19.

Về công tác thực hiện quy chế cơ sở được phối hợp tốt và có hiệu quả, mở kênh tiếp nhận ý kiến người lao động, tổ chức Hội nghị người lao động; Các kiến nghị về quyền lợi ích hợp pháp của Người lao động đã được BCH Công đoàn TCT phản ánh kịp thời tới Tổng giám đốc và được trả lời giải quyết thỏa đáng công khai tại các Hội nghị giao ban thường kỳ và các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của TCT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, do tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của TCT đứng trước những khó khăn thách thức. Để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra; Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc và các Ban chức năng thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng ban hành các chương trình kế hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện một số nội dung phối hợp trọng tâm sau: 

1.  Tăng cường và thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2022 theo chỉ đạo của Đảng ủy TCT, của EVN. Trong năm 2022, đặc biệt quan tâm tuyên truyền vận động người lao động tại các đơn vị chấp hành các đường lối chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty và đơn vị, công tác cổ phần hóa. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các mục tiêu kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022 của EVN và của Tổng công ty “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Các hoạt động chào mừng 10 năm thành lập Tổng công ty, Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TCT nhiệm kỳ 2022-2027.

2.  Tổ chức kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện sửa đổi bổ sung các các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi NLĐ, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động đúng quy định….

3. Tăng cường việc giám sát thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, đặc biệt đôn đốc thực hiện các biện pháp ATVSLĐ tại các vị trí xa, khuất nguy cơ dễ xảy ra mất an toàn lao động, nhất là các Nhà máy nhiệt điện.

Triển khai các hoạt động trong tháng hành động về ATVSLĐ: Tiếp tục duy trì tổ chức cuộc thi kiến thức ATVSLĐ trên mạng interrnet trong năm 2022. Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ AT và kỹ năng hoạt động của mạng lưới ATVSV các đơn vị; Tổ chức Hội thi Cán bộ an toàn, ATVSV giỏi cấp Tổng công ty kết hợp Hội nghị biểu dương Người lao động tiêu biểu, ATVSV giỏi.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và chủ đề năm 2022 của Tập đoàn “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”;

Tổ chức các phong trào, hoạt động Văn hóa thể thao, Tổ chức Hội diễn TCT, kết hợp lồng ghép ngày hội VHDN TCT năm 2022, các cuộc thi trong CBCNVCLĐ thiết thực chào mừng Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty và Đại hội công đoàn các cấp.

5. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động nhân Tháng Công nhân (tháng 5) và nhân dịp tết nguyên đán như: Thăm hỏi các trường hợp khó khăn và tai nạn lao động; xét khen thưởng và biểu dương đối với CNLĐ giỏi và ATVSV giỏi tiêu biểu; Tổ chức gặp mặt khen thưởng các cháu con CBCNV có thành tích học tập xuất sắc năm học 2021-2022. Thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn các đơn vị trọng điểm: các hoạt động hỗ trợ  xây dựng trường học, thiết bị giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa và hoạt động từ thiện khác.

6. Kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, pháp luật công đoàn: Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của NLĐ


  • Minh Phương (VP Công đoàn TCT)