Công đoàn EVNGENCO1 tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 đã có Thông báo số 194/TB-CĐEVNGENCO1 ngày 16/8/2021 về việc tiếp tục chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn không chỉ đến hoạt động sản xuất ở các nhà máy mà cả đời sống người lao động trong Tổng công ty. Để động viên, khích lệ người lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, ngoài các chế độ theo quy định, với ý nghĩa "hậu phương vững chắc, tuyền tuyến vũng tâm", Công đoàn Tổng công ty kịp thời quan tâm, hỗ trợ đến đối tượng là người thân (như bố mẹ, vợ con) của người lao động, nhất là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như bố mẹ, vợ con ốm đau, không có việc làm, con còn quá nhỏ.

Số người lao động được Công đoàn Tổng công ty hỗ trợ đợt này là 160 người với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, cùng với  hỗ trợ Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chăm lo cho Người lao động thực hiện Phương án “3 tại chỗ” tại Công ty với số tiền: 40.000.000 đồng. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 200 triệu đồng đươc j trích từ nguồn quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của CĐĐVN (theo Quyết định số 221/QĐ-CĐĐVN ngày 28/07/2021của CĐĐVN). Đây đều là những người lao động đang thực hiện lưu trú tập trung tại nhà máy/cư xá của các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 không có điều kiện chăm sóc gia đình người thân.

Công đoàn Tổng công ty giao cho các công đoàn cơ sở trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ trực tiếp và kịp thời tới người lao động.

Cán bộ kỹ sư trực sản xuất, đang thực hiện công tác sửa chữa lớn tổ máy thủy điện trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Trong đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4 trở lại đây, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã có 3 đợt hỗ trợ dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 1 tỷ đồng.


  • Trần Thị Việt Hà
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét