Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027 xác định mục tiêu "Tất cả vì sự phát triển của Tổng công ty"

Ngày 23/6/2022, Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ II đã được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá I và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới (2022-2027).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cơ quan EVNGENCO1 luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty và của Lãnh đạo Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quyết tâm xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có đạo đức, kỷ luật, đổi mới trong quản lý, tích cực nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với đơn vị, tạo không khí đoàn kết, lao động có hiệu quả và chất lượng ngày càng cao.

Công đoàn Cơ quan EVNGENCO1 đã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị các năm của cơ quan Tổng công ty, phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến như phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp được Công đoàn tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, góp phần cải thiện đời sống, thu nhập và việc làm cho người lao động.

Nhìn chung các phong trào thi đua đều thiết thực hiệu quả, gắn kết được mục tiêu, nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động của Tổng công ty.

Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên được Công đoàn Cơ quan EVNGENCO1 xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu. BCH công đoàn đã đề xuất với chuyên môn kịp thời động viên, chăm lo đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quan tâm thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời đối với các CNVCLĐ và gia đình khi ốm đau cũng như công việc hiếu, hỷ… Công đoàn cũng quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động thể dục thể thao cho các câu lạc bộ tại cơ quan Tổng công ty để làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho CNVCLĐ.

Công đoàn Cơ quan EVNGENCO1 tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội với ý nghĩa thiết thực

Các hoạt động an sinh xã hội được Công đoàn Cơ quan EVNGENCO1 tích cực triển khai như vận động CNVCLĐ tham gia chương trình hiến máu hằng năm do EVN phát động “Tuần lễ hồng EVN”, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ các quỹ do công đoàn cấp trên phát động như quỹ vì Trường Sa thương yêu, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tương trợ xã hội… Đặc biệt khi dịch Covid - 19 bùng phát, Công đoàn cơ quan đã vận động CNVCLĐ quyên góp, ủng hộ phường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) 3 tấn gạo, hỗ trợ phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) 200 xuất quà trị giá 80.00.000 đồng…

Những kết quả đó của hoạt động công đoàn đã tác động tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh, từ đó vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, tạo mối quan hệ gắn kết giữa công đoàn và chuyên môn.

Sau khi nghe báo cáo, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về thực tiễn hoạt động Công đoàn trong thời gian qua và phương hướng trong giai đoạn sắp tới.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc...

... và ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 đã có những ý kiến chỉ đạo và chia sẻ tâm huyết với hoạt động Công đoàn

Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng giám đốc và ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 đã có những ý kiến chỉ đạo và chia sẻ tâm huyết đối với hoạt động Công đoàn tại Cơ quan Tổng công ty. Biểu dương những nỗ lực của BCH công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, người lao động đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, ông Nguyễn Hữu Thịnh và ông Trần Doãn Thành cũng đề nghị Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hóa hơn nữa các hình thức hoạt động, tuyên truyền trong tình hình mới, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua với mục tiêu hiệu quả, thiết thực gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.  

Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa II gồm 5 cán bộ có đủ năng lực, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng 5 năm (2021-2025) của Tổng công ty. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Theo đó, ông Phan Duy An được bầu là Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Phan Duy An đại diện Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu nhận nhiệm vụ

Bước vào nhiệm kỳ 2022 – 2027, những cơ hội và thách thức đan xen sẽ tác động trực tiếp đến cán bộ, công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với BCH Công đoàn Cơ quan Tổng công ty là phải đổi mới tư duy, tích cực cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn.

Xuất phát từ mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong những năm tới và kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua. Công đoàn Cơ quan Tổng công ty xác định mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2027, đó là: “Tất cả vì sự phát triển Tổng công ty Phát điện 1; đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD hàng năm”.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 kêu gọi cán bộ đoàn viên CNVCLĐ phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


  • Thu Hà (VP)