Cần phát huy tốt vai trò của truyền thông đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Mạnh Huấn – Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng cơ quan EVNGENCO1 tại cuộc họp về công tác truyền thông diễn ra sáng ngày 15/10/2020.

Với đặc thù là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực có đối tượng khách hàng là tất cả người dân trên cả nước, công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng được lãnh đạo EVNGENCO1 hết sức quan tâm. Nhờ vậy, thời gian qua, hoạt động này đã được thực hiện ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, góp phần quan trọng vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Trao tặng nhà tình nghĩa - một trong nhiều hoạt động an sinh xã hội EVNGENCO1 thực hiện

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Mạnh Huấn – chủ trì cuộc họp, công tác truyền thông tại Tổng công ty còn một số hạn chế cần khắc phục. Những đóng góp cho cộng đồng của ngành điện nói chung và của Tổng công ty nói riêng dù mang lại hiệu quả thiết thực nhưng lại chưa được truyền thông rộng rãi đến người dân. Sự lúng túng, bị động khi quản trị, xử lý thông tin bất lợi vẫn còn.

Đóng góp của thủy điện trong cắt giảm, hạn chế thiệt hại của bão lũ chưa được người dân hiểu rõ

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Mạnh Huấn, những kinh nghiệm, bài học cũng như những khó khăn trong công tác truyền thông đã được các đơn vị trong EVNGENCO1 chia sẻ thẳng thắn, cởi mở. Từ đó, lãnh đạo Tổng công ty xác định sẽ tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ truyền thông trong thời gian tới.

Trên cơ sở những chia sẻ của các đơn vị, lãnh đạo Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ và chỉ đạo sát sao, để công tác truyền thông thực sự là cầu nối đưa EVNGENCO1 đến gần hơn với người dân.


  • Thu Hà (VP)