Cách ly tập trung lực lượng vận hành để đảm bảo sản xuất

Cách ly tập trung lực lượng vận hành tại nhà máy để đảm bảo an toàn sản xuất là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Tổng công ty Phát điện trong tình hình dịch bệnh covid 19 và cao điểm nắng nóng. Lãnh đạo Tổng công ty đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các CBCNV cách ly tập trung tại nhà máy, đồng thời kịp thời động viên, hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ phúc lợi của TCT.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid 19, Tổng công ty Phát điện 1 đặt mục tiêu cao nhất là: Vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Vừa đảm bảo sản xuất. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Tập đoàn điện lực Việt Nam, EVNGENCO1 đã chỉ đạo các đơn vị căn cứ tình hình thực tế chuẩn bị và thực hiện việc cách ly tập trung lực lượng vận hành tại nhà máy để đảm bảo an toàn sản xuất. Đặc biệt, giai đoạn này, tình hình nắng nóng cao điểm khiến tiêu thụ điện đạt kỷ lục, cách ly tập trung để ổn định sản xuất cũng nhằm đảm bảo mục tiêu đảm bảo cung cấp điện.

CBCNV vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được cách ly tập trung tại nhà máy

Theo đó, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là đơn vị sớm nhất đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ cao như: Từ ngày 10-5-2021 yêu cầu toàn bộ CBCNV phải ở tập trung tại Khu cư xá và Nhà máy; Cô lập các khu vực sản xuất quan trọng; phân chia giờ ăn ca thành nhiều khoảng thời gian khác nhau,...

Cùng thời điểm đó, từ ngày 10/5, Công ty thủy điện Bản Vẽ cũng đã huy động 100%  CBCNV vận hành, sửa chữa, kỹ thuật tập trung tại nhà máy. Lực lượng cách ly tập trung được quản lý chặt chẽ. thường xuyên tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn tay bắt buộc, quản lý sát việc ra vào nhà máy, từ chối các đoàn khách tham quan trong nhà máy trong thời gian dịch bệnh.

Công ty thủy điện Sông Tranh đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc cách ly tập trung lực lượng vận hành vào đợt dịch tháng 7-8/2020, đợt này cũng thực hiện cách ly tập trung đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
Thủy điện Khe Bố (Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam -VNPD) cũng thực hiện cách ly lực lượng vận hành tại nhà máy. 

Dịch bệnh lan rộng đến nhiều địa phương khiến các đơn vị khác của EVNGENCO1 cũng bắt đầu thực hiện cách ly tập trung đảm bảo sản xuất như Công ty thủy điện Đồng Nai bắt đầu cách ly tập trung lực lượng vận hành tại nhà máy từ 31/5, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MI cũng bắt đầu giãn cách 50% lực lượng vận hành từ ngày 31/5. 

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các CBCNV khi phải cách ly tập trung tại nhà máy, lãnh đạo TCT Phát điện 1 đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các CBCNV cách ly tập trung tại nhà máy, đồng thời kịp thời động viên, hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ phúc lợi của TCT. 

Theo đó, Tổng công ty phát điện 1 đã trích quỹ phúc lợi và hỗ trợ 100 triệu đồng cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, 70 triệu đồng cho mỗi công ty thủy điện Bản Vẽ, công ty thủy điện Sông Tranh. Đồng thời, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 cũng tổ chức chi thăm hỏi từ nguồn quỹ Công đoàn cho công ty nhiệt điện Nghi Sơn 50 triệu đồng, các đơn vị gồm: Công ty thuỷ điện Bản Vẽ, Sông Tranh; VNPD, mỗi đơn vị 30 triệu đồng. 

Số tiền ủng hộ được EVNGENCO1 trao thông qua UBTW MTTQ Việt Nam

Trước đó, EVNGENCO1 ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau lời kêu gọi của Chủ tịch nước. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của EVNGENCO1 với cộng đồng và với chính các CBCNV của đơn vị mình.

 


  • Phạm Phương Thảo