Bản tin Cổ phần hóa tháng 7/2018

I. Tình hình thực hiện công tác CPH trong tháng 7/2018

1. VXây dựng Phương án thoái vốn của EVNGENCO1 tại CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh

Ngày 10/7/2018, Tổng công ty đã có Văn bản số 263/EVNGENCO1-TCKT báo cáo EVN về việc thoái vốn của EVNGENCO1 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

2. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại EVNGENCO1

Về tài sản trên đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Ngày 08/6/2018 Tổng công ty đã  làm việc với các Sở, Ban ngành tỉnh Quảng Ninh làm việc về tài sản trên diện tích đất trả lại và thống nhất: Tài sản trên đất trả lại cho địa phương thực hiện theo hình thức chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý

- Ngày 3/7/2018 Tổng công ty đã có Văn bản số 1888/EVNGENCO1 - KH gửi Cục Công sản, Bộ Tài chính về phương án xử lý đất, tài sản trên đất của Tổng công ty Phát điện 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện Bộ Tài chính đang xem xét giải quyết.

Về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng công ty đã cùng các Sở liên ngành của tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trạng nhà, đất của Tổng công ty tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã trình văn bản với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên ngày 10/7/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 8098/UBND-KTTC về giao tham mưu ý kiến đối với Phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Hiện Sở tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang xem xét giải quyết.

Về diện tích đất ở thành phố Đà Nẵng

Ngày 19/6/2018 Bộ Công Thương đã có văn bản số 4851/BCT-TC gửi Bộ Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Đà Nẵng, trong đó có diện tích đất của Tổng công ty Phát điện 1. Hiện Bộ Tài chính đang xem xét giải quyết.

 II. Kế hoạch công tác CPH trong tháng 8/2018

Tổng công ty Phát điện 1 dự kiến kế hoạch công tác CPH trong tháng 8/2018 như sau:

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước hoàn thiện phương án sử dụng đất của Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện thủ tục quyết toán, thanh lý hợp đồng tư vấn XĐGTDN sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Chuẩn bị, xây dựng dự toán chi phí CPH trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn CPH theo quy định.


  • Phạm Phương Thảo (VP)