Bản tin Cổ phần hóa tháng 6/2018

Ngày 06/6/2018 Bộ Công Thương đã có Thông báo số 171/TB-BCT về kết luận của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1

Về Kế hoạch, tiến độ CPH Công ty mẹ -EVNGENCO1

Ngày 06/6/2018 Tổng công ty Phát điện 1 đã có  Văn bản  báo cáo Tập đoàn điện lực (EVN) về Kế hoạch, tiến độ CPH Công ty mẹ -EVNGENCO1, trong đó Tổng công ty đề xuất EVN xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (XĐGTDN) về thời điểm 0h ngày 01/7/2019 và Kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa Công ty mẹ -EVNGENCO1, với các mốc thời điểm chính như sau:

- Thời điểm XĐGTDN: 0h ngày 01/07/2019.

- Lập hồ sơ XĐGTDN: tháng 10/2019.

- Trình Bộ Công Thương hồ sơ XĐGTDN: tháng 11/2019.

- Công bố GTDN: tháng 4/2020.

- Lập phương án CPH: tháng 5/2020.

- Chính phủ phê duyệt phương án CPH: tháng 8/2020.

- Tổ chức IPO: tháng 12/2020.

Về Phương án thoái vốn của EVNGENCO1 tại Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận- Đa Mi (DHD) và CTCP Phát triển điện Việt Nam (VNPD): 

Ngày 07/6/2018, Tổng công ty đã có Văn bản báo cáo EVN về việc thoái vốn của EVNGENCO1 tại DHD và VNPD, theo đó dự kiến Tổng công ty sẽ hoàn thành việc thoái vốn tại DHD, VNPD trong cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2019.

Về Phương án sử dụng đất sau khi CPH:

Sau khi EVN có Công văn số 1523/EVN-KH ngày 29/3/2018 gửi Bộ Công Thương về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất khi CPH EVNGENCO1, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 3151/BCT-TC ngày 23/4/2018 gửi Bộ Tài chính đề nghị có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất khi CPH EVNGENCO1, hiện đang đợi thông tin từ Bộ Tài Chính.

Ngày 24/5/2018 UBND Thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đổi tên từ Ban QLDA Thủy điện 3 và Công ty Thủy điện Sông Tranh sang Tổng công ty Phát điện 1 đối với diện tích đất tại trụ sở văn phòng Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Ngày 31/5/2018 Tập đoàn đã có văn bản gửi Bộ Công thương về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đấtt trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa của Tổng công ty Phát điện 1.

Ngày 8/6/2018 Tổng công ty đã cùng các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh làm việc về tài sản trên diện tích đất trả lại và thống nhất: Tài sản trên đất trả lại cho địa phương thực hiện theo hình thức chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý.


  • Phạm Phương Thảo (VP)