Bản tin Cổ phần hóa tháng 4/2019

I. Tình hình thực hiện công tác CPH trong tháng 4/2019

1. Về Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa

Về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất

Đối với diện tích đất bổ sung (12.635m2 đất) tại Lâm Đồng: EVN đã có Văn bản ngày 20/3/2019 báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) về bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của EVNGENCO1 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện Ủy ban QLVNN đang có chương trình đi kiểm tra thực tế diện tích đất tại NMTĐ Đồng Nai 4.

Đối với diện tích đất tại Đà Nẵng (2.500 m2): Bộ Tài chính đã có Văn bản ngày 21/3/2019 gửi UBND thành phố Đà Nẵng về phương án sắp xếp xử lý cá cơ sở nhà, đất của EVNGENCO1. Hiện Sở Tài chính đang lấy ý kiến các sở ban ngành của Thành phố.

Về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

Đối với diện tích đất tại Hà Nội (97,4m2): Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã có văn bản ngày 28/4/2019 gửi UBND thành phố Hà Nội về phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1 tại nhà khách Hương Lan, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Hiện nay Phòng Kinh tế - UBND thành phố Hà Nội đang xem xét giải quyết.

Đối với đất và tài sản trên 5 thửa đất bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh:

 -  Ngày 01/4/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định về việc chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với diện tích 15.113,2 m2 và thu hồi 20.558,2 m2 đất của EVNGENCO1 tại các phường: Quang Trung, Bắc Sơn, Trưng Vương thuộc thành phố Uông Bí giao cho UBND thành phố Uông Bí quản lý.

 - Thực hiện Văn bản ngày 25/10/2018 của UBND Tỉnh về tiếp nhận tài sản của Bộ Tài chính chuyển về tỉnh Quảng Ninh quản lý, Tổng công ty đã bàn giao 05 thửa đất do Công ty Nhiệt điện Uông Bí quản lý tại các phường Quang Trung, Bắc Sơn, Trưng Vương thành phố Uông Bí cho UBND thành phố Uông Bí quản lý vào ngày 12/4/2019.

 - Về nhà, tài sản trên đất của 5 thửa đất bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh: Tổng công ty đề nghị EVN cho phép EVNGENCO1 được bàn giao cho UBND Tỉnh quản lý, hạch toán giảm tài sản theo Quyết định  ngày 31/8/2018 của Bộ Tài chính và văn bản ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND thành phố Uông Bí quản lý theo quy định.

2. Về việc điều chỉnh thời điểm XĐGTDN để CPH EVNGENCO1

 Các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã có ý kiến về việc điều chỉnh thời điểm XĐGTDN để CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1, theo đó, thời điểm XĐGTDN là thời điểm sau khi phương án sử dụng đất của EVNGENCO1 được phê duyệt và đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1 cho phù hợp với các quy định của Nghị định 126.

3. Về việc bàn giao Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (NMNĐ DH3MR) từ EVN sang EVNGENCO1

Thực hiện Công văn ngày 01/4/2019 của Ủy ban QLVNN về việc CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 (Văn bản 333), ngày 05/4/2019 EVNGENCO1 đã có Báo cáo giải trình cơ sở pháp lý, thẩm quyền phê duyệt, thủ tục, trình tự bàn giao dự án NMNĐ DH3MR từ EVN sang EVNGENCO1. Ngày 11/4/2019 EVN đã có Văn bản báo cáo giải trình Văn bản 333 của Ủy ban QLVNN. Hiện nay, Ủy ban QLVNN đang xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

 4. Về việc thoái vốn tại các Công ty cổ phần

Ngày 28/03/2019, EVNGENCO1 đã có Văn bản báo cáo EVN về tình hình thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD), Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) và Công ty cổ phần Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) (Văn bản 119), cụ thể như sau:

+ Công tác thoái vốn tại VNPD

EVNGENCO1 đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam để phục vụ công tác thoái vốn (ký hợp đồng ngày 12/03/2019). Hiện đơn vị tư vấn đang triển khai công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo nội dung hợp đồng.

Ngày 17/04/2019, UHY đã gửi EVNGENCO1 Dự thảo Báo cáo kết quả định giá. Ngày 18/04/2019 EVNGENCO1 và UHY đã có buổi làm việc, trao đổi một số nội dung cần bổ sung, hiệu chỉnh đối với Dự thảo báo cáo UHY đã gửi. Hai bên đã thống nhất bằng biên bản và phía UHY sẽ thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh theo yêu cầu của EVNGENCO1.

Dự kiến EVNGENCO1 sẽ trình EVN hồ sơ thẩm định giá, giá khởi điểm và phương án thoái vốn VNPD trong tháng 4/2019.

+ Công tác thoái vốn tại QTP

Tổng công ty đã chỉ đạo, đôn đốc QTP tích cực làm việc với các Ngân hàng trong nước để tìm kiếm, triển khai các giải pháp tái cấu trúc các khoản vay nước ngoài của dự án NMNĐ Quảng Ninh 1, 2. QTP đã có Văn bản ngày 27/02/2019 gửi các Ngân hàng thương mại trong nước đề nghị gửi bản chào cung cấp tín dụng để Công ty thực hiện tái cấu trúc khoản vay nước ngoài đối với dự án NMNĐ Quảng Ninh 1, 2. Tuy nhiên, các ngân hàng  không đáp ứng hoặc kèm điều kiện rất khó thực hiện được. Dẫn đến việc chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1 tại QTP hoàn thành trước thời điểm XĐGTDN để CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 (dự kiến 0h ngày 01/01/2020) là không khả thi.

Vì vậy, tại Văn bản 119, Tổng công ty Phát điện 1 đã báo cáo EVN xem xét, chấp thuận chủ trương tạm dừng chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1 tại  QTP trước thời điểm XĐGTDN để CPH Công ty mẹ EVNGENCO1.

+ Công tác thoái vốn tại DHD

Tại Văn bản 119, Tổng công ty đã đề xuất EVN xem xét, phê duyệt như sau:

- Song song với việc đàm phán để thống nhất chủ trương chuyển nhượng vốn của EVNGENCO1 với JICA, thông qua chủ trương cho phép EVNGENCO1 triển khai công tác lựa chọn tư vấn thẩm định giá của DHD bắt đầu từ tháng 4/2019.

- Hỗ trợ EVNGENCO1 tiếp tục đàm phán với JICA để thống nhất phương án chuyển nhượng 49% phần vốn của EVNGENCO1 tại DHD. Trong trường hợp không thực hiện được theo phương án nêu trên, thì xem xét đàm phán theo phương án chuyển nhượng 34,93% phần vốn của EVNGENCO1 tại DHD và giữ lại 65% phần vốn (do việc EVNGENCO1 giảm tỉ lệ sở hữu vốn của DHD từ 99,93% xuống 65% sẽ không làm thay đổi vị trí cổ đông chi phối có quyền phủ quyết của EVN/EVNGENCO1 tại với DHD, do đó không làm thay đổi cấu trúc quản trị doanh nghiệp của DHD và sẽ không ảnh hưởng tới việc hoàn thành các mục tiêu của dự án Đa Nhim MR).

Ngày 12/04/2019, HĐTV EVN đã ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của các EVNGENCO tại các CTCP giai đoạn 2019-2020 và EVN đã có Văn bản chỉ đạo số 2000/EVN-QLV ngày 17/04/2019. EVNGENCO1 tiếp thu và thực hiện theo chỉ đạo của EVN.

5. Công tác xử lý tài chính

Sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2018, EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện rà soát danh mục công nợ, phân tích tuổi nợ và nghiên cứu hướng xử lý đối với các khoản công nợ tồn đọng.

6. Về việc chuẩn bị Data room

EVNGENCO1 đang tiếp tục thực hiện chuẩn bị tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu để cung cấp nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, rà soát đặc biệt về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và thương mại theo chỉ đạo của EVN tại Văn bản  ngày 30/11/2018. Hiện Tổng công ty đang dự toán khối lượng tài liệu để thực hiện biên dịch sang tiếng Anh.

II. Kế hoạch công tác CPH trong tháng 5/2019

Tổng công ty Phát điện 1 dự kiến kế hoạch công tác CPH trong tháng 5/2019 như sau:

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tại các địa phương hoàn thiện phương án sử dụng đất của Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đa Nhim - Hàm thuận - Đa Mi.

Tiếp tục phối hợp với các Ban của EVN làm việc với Ủy ban, các Bộ, Ngành có liên quan về việc phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Tiếp tục chuẩn bị dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH.

Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện, quyết toán, thanh lý hợp đồng tư vấn XĐGTDN, tư vấn lập phương án CPH sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu để cung cấp cho nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, rà soát đặc biệt về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và thương mại sau khi ký bảo mật thông tin.


  • Phạm Phương Thảo (VP)