Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3

Trung tâm Điện lực Duyên Hải - một trong nhiều dự án Ban QLDA Nhiệt điện 3 đã và đang quản lý

TÊN ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3

Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Ra đời vào năm 1994 và đến ngày 14/04/2003 chính thức đổi tên thành Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3.

- Đơn vị đang đã và đang quản lý các dự án tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải – Trà Vinh, bao gồm: Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 (2x622,5MW), Duyên Hải 3 (2x622,5MW); Duyên Hải 3 MR (688MW); Dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải; Dự án Dự án hạ tầng trung tâm điện lực Duyên Hải và các dự án khác ...