Công ty CP EVN Quốc tế

Công ty cổ phần EVN Quốc tế (viết tắt là EVNI) trước đây là Công ty cổ phần EVN Campuchia, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2007, có vốn điều lệ 2.400 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập bao gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Tập đoàn SOVICO và một số đơn vị trong và ngoài ngành Điện. Định hướng và chiến lược chủ yếu của EVNI là tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh chủ đạo của Công ty như là: sản xuất và truyền tải, kinh doanh mua bán điện trong và ngoài nước; xây dựng vận hành các công trình điện có xem xét mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mà Công ty có lợi thế kinh doanh; đồng thời từng bước khẳng định thương hiệu ngành điện Việt Nam trong khu vực. Các dự án do EVNI đang triển khai các thủ tục đầu tư chủ yếu tại nước bạn Lào và Campuchia gồm có: Dự án thủy điện Hạ Sê San 2; Hạ Sê San 1/Sê San 5; Dự án Thủy điện SeKong và Dự án Thủy điện Nậm Mô 1. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và môi trường bền vững trên cơ sở khai thác tối đa nguồn năng lượng thủy điện trong khu vực, EVNI còn đảm nhận nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án và phối hợp cùng với Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 & 4 (PECC3 & 4), tiến hành khảo sát, lập quy hoạch và triển khai dự án đường dây 500kV đấu nối lưới điện Việt Nam - Lào - Campuchia sử dụng nguồn vốn tài trợ của ADB. Định hướng của EVNI là tiếp tiếp tục mở rộng đầu tư sang các nước trong khu vực và trong khối ASEAN, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước có dự án đầu tư; đồng thời thông qua lưới điện liên kết xuất khẩu điện năng về Việt Nam nhằm giải quyết một phần tình trạng thiếu điện trong những năm tới, đảm bảo cho hệ thống điện trong nước vận hành được an toàn và tin cậy./.