Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPĐ) được thành lập ngày 12/07/2002 bởi 5 cổ đông gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần Miền Đông, Công ty cổ phần chế tạo thiết bị Điện Đông Anh và Công ty cổ phần Tư vấn XD điện 2. Trải qua mười năm phát triển, Công ty đã không ngừng lớn mạnh, từng bước thực hiện tăng vốn điều lệ, từ 13,7 tỷ đồng và 14 nhân viên ban đầu, đến nay đã tăng lên 1.000 tỷ đồng với gần 200 CBCNV. Với chức năng nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện và sản xuất kinh doanh điện năng,.... hiện Công ty đang quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Nậm Má – Hà Giang (3,2 MW), sản lượng hàng năm khoảng 10 triệu kWh, Nhà máy thủy điện Bắc Bình (2 x 16,5MW), sản lượng 127 triệu kWh, và đang đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện như: Nhà máy thuỷ điện Khe Bố (100MW), sản lượng 411 triệu kWh, chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Khiêu. Thực hiện khẩu hiệu “Đầu tư liên tục - Sản xuất kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền vững”, định hướng phát triển trong 5 năm 2012-2016 của Công ty là: Hoàn thành đầu tư xây dựng đưa nhà máy thủy điện Khe Bố vào vận hành thương mại trong Quý 3/2013; đảm bảo sản xuất điện an toàn với tổng sản lượng điện hàng năm dự kiến đạt 537,7 triệu kWh; Trung tu, đại tu các tổ máy, sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình của các nhà máy theo quy định; Tìm kiếm và đầu tư thêm dự án thủy điện mới; Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 vào công tác quản lý từ công ty đến các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý điều hành của công ty; và mở mang một số ngành nghề khác. Sự ra đời của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam không chỉ góp phần khai thác tốt nguồn thuỷ năng, sản xuất điện phục vụ phát triển đất nước, mà về lâu dài còn mang lại nguồn lợi nhuận ổn định cho các cổ đông, đặc biệt là CBCNV ngành Điện.