Đến ngày 07/10/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đạt mốc 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (07/10/2011 - 07/10/2021). Trong giai đoạn đầu, Công ty ĐHĐ còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do lỗ chênh lệch tỷ giá.
Thông tin trên được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa được tổ chức vào ngày 30/6/2021.


Những thách thức đặt ra trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua đang dần chuyển thành những bước tạo đà thuận lợi. Và EVNGENCO1 đang đứng trước những kỳ vọng bứt phá.Số lượt truy cập 5.771.596

Đang trực tuyến 185